Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU16

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 13 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

100 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-06
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-05-27
Betänkande 2020/21:SoU16

Alla beredningar i utskottet

2021-05-06, 2021-04-13
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer