Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU15

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 31 mars 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-03-31