Hälso- och sjukvårdens organisation

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 21 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-09, 2023-02-23, 2023-03-21