Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2003

Beslut

Motioner om hälso- och sjukvård (SoU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om om hälso- och sjukvård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om hälso- och sjukvård (SoU3)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om om hälso- och sjukvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.