Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2005

Beslut

Uttalanden om hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU10)

Riksdagen gjorde tre uttalanden om hälso- och sjukvårdsfrågor med anledning av förslag från Riksrevisionens styrelse och motionsförslag. Det första uttalandet handlar om dels behovet av en förbättrad styrning och uppföljning av riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, dels behovet av att utveckla återrapporteringen av resultatet av verksamheten till riksdagen. Riksdagen uttalade också på denna punkt att ett genusperspektiv bör anläggas på arbetet med att förbättra styrning, uppföljning och återrapportering av riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Det andra uttalandet handlar också om prioriteringar inom hälso- och sjukvården: Utgångspunkten i arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården måste vara att varje patient ska få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Varje fall är unikt och ska bedömas utifrån den enskilda patientens behov. Prioriteringar av enskilda patienter bör därför aldrig ske efter i förväg fastställda mallar eller kriterier. Detta är en viktig utgångspunkt som regeringen bör beakta i det fortsatta arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Det tredje uttalandet handlar om hur ett förmånssystem för speciallivsmedel ska utformas: Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till förmånssystem för dem som av medicinska skäl är beroende av speciallivsmedel.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksrevisionens styrelses framställning 2004/05:RRS2 och en motion samt delvis bifall till motioner. Bifall till motion om utgångspunkt i arbetet med prioriteringar. Delvis bifall till motioner om speciallivsmedel. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 249 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-12-02
Justering: 2005-02-01
Betänkande publicerat: 2005-02-21
Trycklov: 2005-02-21
Reservationer 73
Betänkande 2004/05:SOU10

Uttalanden om hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen gör tre uttalanden om hälso- och sjukvårdsfrågor med anledning av förslag från Riksrevisionens styrelse och motionsförslag. Det första uttalandet handlar om dels behovet av en förbättrad styrning och uppföljning av riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården, dels behovet av att utveckla återrapporteringen av resultatet av verksamheten till riksdagen. Riksdagen uttalar också på denna punkt att ett genusperspektiv bör anläggas på arbetet med att förbättra styrning, uppföljning och återrapportering av riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Det andra uttalandet handlar också om prioriteringar inom hälso- och sjukvården: Utgångspunkten i arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården måste vara att varje patient ska få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Varje fall är unikt och ska bedömas utifrån den enskilda patientens behov. Prioriteringar av enskilda patienter bör därför aldrig ske efter i förväg fastställda mallar eller kriterier. Detta är en viktig utgångspunkt som regeringen bör beakta i det fortsatta arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Det tredje uttalandet handlar om hur ett förmånssystem för speciallivsmedel ska utformas: Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till förmånssystem för dem som av medicinska skäl är beroende av speciallivsmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-02
4

Beslut

Beslut: 2005-03-02
67 förslagspunkter, 62 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K253 yrkande 2, 2003/04:Sf289 yrkande 5, 2003/04:Sf405 yrkande 8, 2003/04:So213, 2003/04:So237, 2003/04:So269 yrkande 2, 2003/04:So274 yrkande 1, 2003/04:So354 yrkande 3, 2003/04:So394 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So401 yrkandena 1 och 4-7, 2003/04:So428 yrkande 11, 2003/04:So441, 2003/04:So493, 2003/04:So503 yrkandena 3, 6 och 7, 2003/04:So513 yrkande 3, 2003/04:So556, 2003/04:So591 yrkande 6, 2003/04:So595, 2003/04:So630, 2003/04:So640 yrkandena 1-3, 10, 11 och 17, 2004/05:K310 yrkande 2, 2004/05:Sf359 yrkande 7, 2004/05:So220 yrkandena 1-3, 2004/05:So221 yrkandena 1, 2 och 5, 2004/05:So251, 2004/05:So264 yrkandena 1-4, 2004/05:So265 yrkande 1, 2004/05:So394 yrkandena 1, 5 och 8, 2004/05:So428 yrkande 1, 2004/05:So471 yrkande 2, 2004/05:So542 yrkande 1, 2004/05:So594 yrkande 8, 2004/05:So605 yrkandena 2, 5, 10, 11, 17, 19 och 20, 2004/05:So606 yrkandena 1-7 och 2004/05:So627 i denna del.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04708
c00184
fp00399
kd00285
v40205
mp00125
-0010
Totalt1304711854

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Valmöjligheter i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So401 yrkandena 2 och 3, 2003/04:So503 yrkande 4, 2004/05:So221 yrkandena 3 och 4, 2004/05:So293, 2004/05:So529 yrkandena 1 och 3 samt 2004/05:So542 yrkande 2.

Reservation 7 (c, fp, kd)
Reservation 8 (m)

3. National Institute of Health

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So503 yrkande 11.

Reservation 9 (m)

4. Husläkarlag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So513 yrkande 1, 2004/05:So565 yrkande 3 och 2004/05:So612 yrkande 2.

Reservation 10 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m47008
c18004
fp03909
kd28005
v24005
mp13004
-1000
Totalt25739053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So430 yrkandena 1 och 2.

Reservation 11 (m)

6. Vård utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 35, 2003/04:So503 yrkande 8, 2004/05:So364, 2004/05:So394 yrkande 12 och 2004/05:So605 yrkande 9.

Reservation 12 (m, c, kd)

7. Patientutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So394 yrkande 15.

Reservation 13 (v)

8. Informationsförsörjning och verksamhetsuppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So343 yrkande 47.

Reservation 14 (m, c)

9. Sjukvårdsupplysningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So462 och 2003/04:So579.

10. Personalförsörjning inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So288 yrkande 2, 2003/04:So343 yrkandena 26 och 27, 2003/04:So390, 2003/04:So397, 2003/04:So458, 2003/04:So513 yrkande 7, 2003/04:So640 yrkandena 15 och 16, 2004/05:So236 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So312, 2004/05:So327, 2004/05:So394 yrkande 6, 2004/05:So485, 2004/05:So514 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So519 yrkande 2 och 2004/05:So605 yrkande 13.

Reservation 15 (m, fp)
Reservation 16 (kd)
Reservation 17 (c)

11. IT inom vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So394 yrkandena 13 och 14, 2003/04:T474 yrkandena 13-17, 2004/05:So405 och 2004/05:So612 yrkande 4.

Reservation 18 (m, fp)
Reservation 19 (kd)
Reservation 20 (v)
Reservation 21 (c)

12. Förnyad medicinsk bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So317, 2003/04:So343 yrkande 38 och 2003/04:So640 yrkande 8.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

13. Förlossningsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 40 och 2003/04:So640 yrkande 5.

Reservation 23 (c, kd)

14. Sponsorer i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So394 yrkande 12.

Reservation 24 (v)

15. Nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So447.

Reservation 25 (v)

16. Privata vådgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf397 yrkande 12, 2003/04:So343 yrkande 43, 2003/04:So490, 2003/04:So503 yrkande 5, 2003/04:So513 yrkande 8, 2003/04:So640 yrkande 6, 2003/04:A258 yrkande 11, 2004/05:Sf359 yrkande 6 och 2004/05:So469.

Reservation 26 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04708
c01804
fp03909
kd02805
v24005
mp12014
-1000
Totalt163132153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Fri etableringsrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 46, 2003/04:So503 yrkande 12, 2003/04:So513 yrkande 2 och 2003/04:So585.

Reservation 27 (m, fp)
Reservation 28 (c)

18. Upphandling av hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 45, 2003/04:So640 yrkande 9 och 2004/05:So394 yrkande 15.

Reservation 29 (m, c, kd)

19. Underrättelseskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So439.

20. Framställning 2004/05:RRS2 m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller framställning 2004/05:2 punkterna 1 och 2 samt motion 2004/05:So4 yrkande 1 och bifaller delvis motionerna 2003/04:So394 yrkande 4, 2003/04:So545 och 2004/05:So5 yrkandena 3 och 5.

21. Utgångspunkt i arbetet med prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2004/05:So4 yrkande 2 och avslår motion 2003/04:So398.

22. Socialstyrelsens instruktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So5 yrkande 4.

Reservation 30 (m)

23. Omvårdnaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So389 yrkande 1.

Reservation 31 (v)

24. Öppna kvalitetsregister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 36, 2003/04:So503 yrkande 13, 2004/05:K459 yrkande 13, 2004/05:So5 yrkande 2 och 2004/05:So605 yrkandena 6 och 7.

Reservation 32 (m, c, fp, kd)
Reservation 33 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m00478
c00184
fp10389
kd01275
v24005
mp01304
-1000
Totalt1521413053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Patienträttighetslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So5 yrkande 1, 2004/05:So261, 2004/05:So394 yrkande 10 och 2004/05:So605 yrkande 1.

Reservation 34 (m, c, kd)

26. Vård och behandling av olika sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So247 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So249 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So288 yrkande 1, 2003/04:So292, 2003/04:So293 yrkande 2, 2003/04:So344 yrkandena 1-4, 2003/04:So402, 2003/04:So404, 2003/04:So410 yrkande 1, 2003/04:So419 yrkande 3, 2003/04:So433, 2003/04:So452, 2003/04:So464 yrkandena 1-3, 2003/04:So469, 2003/04:So478, 2003/04:So502 yrkande 16, 2003/04:So504 yrkande 23, 2003/04:So511, 2003/04:So531, 2003/04:So548, 2003/04:So563, 2003/04:So571 yrkande 5, 2003/04:So604, 2003/04:So611, 2003/04:Ub291 yrkande 3, 2003/04:Bo256 yrkande 1, 2004/05:L295 yrkande 11, 2004/05:Sf361 yrkandena 23 och 24, 2004/05:So246, 2004/05:So249 yrkandena 1, 2 och 4-9, 2004/05:So275, 2004/05:So329, 2004/05:So346 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So355, 2004/05:So366, 2004/05:So374 yrkandena 1-4, 2004/05:So399, 2004/05:So480, 2004/05:So506 yrkandena 1-4, 2004/05:So523, 2004/05:So531 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So532, 2004/05:So536, 2004/05:So566 yrkande 8, 2004/05:So573, 2004/05:So583 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So598 yrkande 5, 2004/05:So613 yrkande 4, 2004/05:So630, 2004/05:So634, 2004/05:Ub323 yrkande 4, 2004/05:MJ509 yrkande 14 och 2004/05:Bo278 yrkande 2.

27. Särskild utbildningsinsats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf361 yrkande 21.

Reservation 35 (v)

28. Jämställdhetsperspektiv i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So254 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So238, 2003/04:So293 yrkande 1, 2003/04:So406 yrkande 3, 2003/04:So409 yrkande 7, 2004/05:So222 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So267 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So280, 2004/05:So339, 2004/05:So373, 2004/05:So411 yrkande 3, 2004/05:So476, 2004/05:So596 yrkande 9 och 2004/05:So612 yrkande 5.

Reservation 36 (m, c, fp)
Reservation 37 (kd)
Reservation 38 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m00478
c00184
fp00399
kd00285
v02405
mp11204
-0100
Totalt1273713253

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Könsuppdelad statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So411 yrkande 4, 2004/05:So598 yrkande 4 och 2004/05:So613 yrkande 3.

Reservation 39 (v)

30. Lagstiftning om jämställd vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So406 yrkande 4, 2004/05:So279 och 2004/05:So613 yrkande 1.

Reservation 40 (fp)
Reservation 41 (v)

31. Parlamentarisk utredning om jämställd vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So605 yrkande 8.

Reservation 42 (m, kd)

32. Könskonsekvensanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So613 yrkande 7.

Reservation 43 (fp)

33. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf236 yrkandena 3 och 4, 2004/05:So229, 2004/05:So286, 2004/05:So294, 2004/05:So513 yrkande 2, 2004/05:So572 och 2004/05:So664.

Reservation 44 (c, fp)
Reservation 45 (m)
Reservation 46 (mp)

34. Barnmorskors rätt att utföra medicinska aborter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So225, 2003/04:So257, 2003/04:So375, 2003/04:So447, 2003/04:So538 och 2004/05:So370.

Reservation 47 (c, v, mp)

35. Fosterdiagnostik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So304, 2003/04:So636 yrkandena 7 och 8, 2004/05:So407, 2004/05:So471 yrkande 5 och 2004/05:So641 yrkandena 7 och 8.

Reservation 48 (kd)

36. Aborterade foster och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So303 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:So553 yrkandena 1 och 2.

37. Frågan om när foster juridiskt sett skall betraktas som barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So302 yrkande 1 och 2004/05:So552 yrkande 1.

38. Sena aborter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So302 yrkande 2 och 2004/05:So552 yrkande 2.

39. Registrering av aborter i patientregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So301 yrkande 1 och 2004/05:So550 yrkande 1.

40. Abort och bröstcancer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So554.

41. Abortförebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So252 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So260, 2003/04:So446, 2003/04:So636 yrkandena 9 och 10, 2004/05:So458 yrkandena 1-4, 2004/05:So471 yrkandena 1 och 3, 2004/05:So533 och 2004/05:So641 yrkandena 9-11.

Reservation 49 (kd)

42. Omyndiga abortsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So307 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So325 och 2004/05:So471 yrkande 4.

Reservation 50 (kd)

43. Legitimation för dietister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So227 och 2004/05:So455.

44. Lex Maria

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So275 yrkande 2 och 2003/04:So640 yrkande 19.

Reservation 51 (kd)
Reservation 52 (v)

45. Alternativmedicinsk kompetens m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So359 yrkandena 10 och 11.

46. Försäkringsbolagens sakkunnigläkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L242 yrkande 1 och 2004/05:Ju425 yrkande 2.

47. Sammansättningen i HSAN m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So389 yrkande 2.

Reservation 53 (v)

48. Disciplinansvar i särskilda boendeformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So632.

49. Ett samlat högkostnadsskydd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 18, 2003/04:So640 yrkande 32, 2004/05:So295, 2004/05:So505 och 2004/05:So673.

Reservation 54 (fp, kd)
Reservation 55 (c)

50. Sekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:K376 yrkandena 1 och 2.

Reservation 56 (mp)

51. Utredning m.m. om alternativa behandlingsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So221, 2003/04:So229, 2003/04:So343 yrkandena 21 och 22, 2003/04:So409 yrkande 6, 2003/04:So456 yrkande 2, 2003/04:So606 yrkande 1, 2003/04:So625 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So644 yrkande 4 och 2004/05:So301.

Reservation 57 (m, c, kd)
Reservation 58 (fp)
Reservation 59 (v)
Reservation 60 (mp)

52. Alternativa behandlingsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkandena 24 och 25, 2003/04:So456 yrkande 3, 2003/04:So536, 2003/04:So606 yrkande 2, 2004/05:So359 yrkande 7, 2004/05:So432 yrkande 4 och 2004/05:So487.

Reservation 61 (m, kd)
Reservation 62 (c, fp)

53. Förskrivningsrätt för alternativmedicinare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So372 yrkande 3 och 2004/05:So359 yrkandena 2 och 3.

54. Utvecklingsbidrag till Vidarkliniken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So359 yrkande 5.

55. Speciallivsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis motionerna 2003/04:So351, 2003/04:So543, 2004/05:So360, 2004/05:So382, 2004/05:So400, 2004/05:So547 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:So674.

56. Lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So521 yrkande 2.

Reservation 63 (v)

57. Surrogatmoderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So439.

58. Frysning av könsceller före könskorrigering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So568 yrkande 19.

Reservation 64 (mp)

59. Journalföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So319, 2003/04:So343 yrkande 37, 2003/04:So354 yrkande 2 och 2004/05:So281.

Reservation 65 (m, c, kd)
Reservation 66 (v)

60. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So305, 2003/04:So321, 2003/04:So322 och 2003/04:Ub248.

Reservation 67 (m)
Reservation 68 (kd)

61. Medicinska specialiteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So230, 2003/04:So355, 2003/04:So463, 2003/04:So516, 2003/04:So588, 2003/04:So591 yrkandena 11 och 12, 2004/05:So605 yrkande 16, 2004/05:So617 yrkande 1 och 2004/05:Ub451 yrkande 1.

Reservation 69 (kd)

62. Plastikkirurgi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So416 yrkande 1, 2003/04:So420 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:So388.

Reservation 70 (v)

63. Tatuering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So352, 2003/04:So420 yrkande 3 och 2004/05:So387 yrkandena 1 och 2.

Reservation 71 (v)

64. Lobotomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So316.

Reservation 72 (v)

65. Xenotransplantation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ506 yrkande 15.

66. Ambulanshelikoptrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So308, 2004/05:So341 och 2004/05:So662.

Reservation 73 (kd)

67. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K418 yrkande 26, 2003/04:Ju393 yrkande 1, 2003/04:So208, 2003/04:So247 yrkande 3, 2003/04:So272 yrkandena 1-3, 2003/04:So277, 2003/04:So283, 2003/04:So301 yrkande 2, 2003/04:So320, 2003/04:So410 yrkande 2, 2003/04:So440, 2003/04:So473 yrkande 3, 2003/04:So479, 2003/04:So500 yrkande 6, 2003/04:So503 yrkande 10, 2003/04:So559, 2003/04:So565, 2003/04:So568 yrkande 7, 2003/04:So571 yrkande 1, 2003/04:So640 yrkandena 14, 18 och 20, 2003/04:So644 yrkandena 5 och 6, 2003/04:Ub216 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub275 yrkandena 1 och 2, 2004/05:U257 yrkande 32, 2004/05:So203, 2004/05:So211 yrkande 3, 2004/05:So217 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So300, 2004/05:So311, 2004/05:So438, 2004/05:So470 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So550 yrkande 2, 2004/05:So566 yrkande 1, 2004/05:So620 yrkande 1, 2004/05:So639 och 2004/05:So643 yrkandena 1 och 2.