Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2012

Beslut

Nej till motioner om hälso-, sjukvårds- och tandvårdsfrågor (SoU14)

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp olika hälso-, sjukvårds- och tandvårdsfrågor från den allmänna motionstiden 2011. Skälet är främst att det pågår arbete på olika områden. Vissa motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat. Motioner om assisterad befruktning och surrogatmoderskap behandlas i ett separat betänkande, 2011/12:SoU26.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om hälso-, sjukvårds- och tandvårdsfrågor (SoU14)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som tar upp olika hälso-, sjukvårds- och tandvårdsfrågor från den allmänna motionstiden 2011. Skälet är främst att det pågår arbete på olika områden. Vissa motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat. Motioner om assisterad befruktning och surrogatmoderskap behandlas i ett separat betänkande, 2011/12:SoU26.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.