Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2007

Beslut

Regeringen ska utreda Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren (SoU8)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller bland annat data om behandlingen av patienter och syftet med registren är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården och att minska kvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare i landet. Regeringen ska också utreda förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till registren och klargöra Socialstyrelsens ansvar och befogenheter att följa och utveckla vården på nationell nivå. Riksdagen sade även nej till motioner från den allmänna motionstiden 2005 och 2006 om hälso- och sjukvård.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksrevisionens framställning 2006/07:RRS7 i dess helhet. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 118 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-30
Justering: 2007-02-27
Betänkande publicerat: 2007-03-08
Trycklov: 2007-03-08
Reservationer 40
Betänkande 2006/07:SoU8

Regeringen ska utreda Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller bland annat data om behandlingen av patienter och syftet med registren är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården och att minska kvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare i landet. Regeringen bör också utreda förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till registren och klargöra Socialstyrelsens ansvar och befogenheter att följa och utveckla vården på nationell nivå. Socialutskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av förslag från Riksrevisionens styrelse.

Socialutskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2005 och 2006 om hälso- och sjukvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-21
4

Beslut

Beslut: 2007-03-21
47 förslagspunkter, 40 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna utgångspunkter m.m. för hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 10, 2006/07:So309 yrkandena 6, 8, 9, 11-15, 18, 24 och 26, 2006/07:So344, 2006/07:So350, 2006/07:So405, 2006/07:So426 och 2006/07:So456.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

2. Förnyad medicinsk bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So309 yrkandena 20-22.

Reservation 3 (v)

3. Patienträttigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So309 yrkandena 23 och 25 samt 2006/07:So473.

4. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So235, 2006/07:So295, 2006/07:So438 yrkande 2 och 2006/07:So455.

Reservation 4 (v)

5. Högkostnadsskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So236 och 2006/07:So437 yrkande 13.

Reservation 5 (v)

6. Fri etableringsrätt m.m. för sjukgymnaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So399 och 2006/07:So453.

7. Välfärdsarbetarna och välfärdens arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So349 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (s)

8. Hospisverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So271 yrkande 1.

9. Ungdomsmottagningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So379 yrkandena 15 och 17-19, 2006/07:So383 yrkande 3 och 2006/07:So444 yrkande 2.

Reservation 7 (mp)

10. Faderskapstest

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C340.

11. Forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So271 yrkande 2 och 2006/07:So458.

12. Nationella kunskapscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So282 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So325, 2006/07:So360 och 2006/07:So435.

13. Psykiatriska vårdens organisation, finansiering, arbetsmetoder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So264 yrkande 7, 2006/07:So291, 2006/07:So437 yrkandena 2, 6, 11, 14 och 15 samt 2006/07:So464 yrkande 16.

Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

14. Barn- och ungdomspsykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So437 yrkande 8 och 2006/07:So469.

Reservation 10 (v)

15. Tvång i den psykiatriska vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So230 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So264 yrkandena 2-4, 6 och 8, 2006/07:So343, 2006/07:So418 och 2006/07:So437 yrkandena 9 och 10.

Reservation 11 (v)

16. Mobiltelefon och andra kommunikationsmedier i rättspsykiatrisk vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So276.

17. Framställning 2006/07:RRS7 m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anfört med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2006/07:RRS7 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2006/07:So2 yrkandena 1-4.

Reservation 12 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m89008
c25004
fp150013
kd21003
v01804
mp18001
Totalt168125056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Öppna kvalitetsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi219 yrkande 1 och 2006/07:So358.

Reservation 13 (mp)

19. Delade vårdregister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So309 yrkandena 7 och 27 samt 2006/07:So454.

Reservation 14 (v)

20. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So309 yrkande 16.

Reservation 15 (v)

21. Uppföljning av prioriteringsordningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So309 yrkandena 10 och 19 samt 2006/07:So438 yrkande 1.

Reservation 16 (v)

22. Vård och behandling av olika sjukdomar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U294 yrkande 8, 2006/07:Fö219 yrkande 7, 2006/07:So213, 2006/07:So216, 2006/07:So245, 2006/07:So286, 2006/07:So288, 2006/07:So303, 2006/07:So323, 2006/07:So357, 2006/07:So366, 2006/07:So379 yrkandena 1 och 9, 2006/07:So384 yrkande 7, 2006/07:So404 yrkandena 1-4, 2006/07:So420, 2006/07:So429, 2006/07:So430 yrkandena 1-3, 2006/07:So462 yrkandena 2 och 4 samt 2006/07:So463 yrkande 30.

Reservation 17 (v)
Reservation 18 (mp)

23. Jämställdhetsperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So251, 2006/07:So255, 2006/07:So300, 2006/07:So308 yrkande 1, 2006/07:So309 yrkande 2, 2006/07:So335 yrkande 5, 2006/07:So372, 2006/07:So395 yrkandena 1-3, 2006/07:So407, 2006/07:So464 yrkande 14 och 2006/07:So488.

Reservation 19 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m89008
c25004
fp150013
kd20004
v01804
mp01801
Totalt149143057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Komplementär medicin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So247, 2006/07:So284, 2006/07:So287, 2006/07:So319, 2006/07:So333 yrkandena 1-3, 2006/07:So413 och 2006/07:So452 yrkande 8.

Reservation 20 (v)
Reservation 21 (mp)

25. Speciallivsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So272, 2006/07:So382 yrkandena 20 och 21 samt 2006/07:So410.

Reservation 22 (v)

26. Ensamståendes tillgång till assisterad befruktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So204 yrkandena 8 och 9, 2006/07:So207, 2006/07:So315, 2006/07:So389, 2006/07:So463 yrkande 19, 2006/07:So465 och 2006/07:So480.

Reservation 23 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1002424
m89008
c25004
fp150013
kd21003
v01804
mp01801
Totalt25038457

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Övriga motioner om assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 24, 2006/07:So204 yrkandena 3 och 5-7, 2006/07:So316 och 2006/07:So447.

Reservation 24 (v)
Reservation 25 (mp)

28. Stamcellsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So209.

Reservation 26 (s)

29. Biobanker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So205 yrkandena 1 och 2.

30. Organdonationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So269 och 2006/07:So353.

31. Abortförebyggande arbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So296 och 2006/07:So444 yrkandena 1 och 3-5.

32. Medicinsk abort utförd av barnmorskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So210, 2006/07:So217, 2006/07:So302, 2006/07:So368, 2006/07:So383 yrkande 1 och 2006/07:So472.

Reservation 27 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m89008
c23015
fp150013
kd21003
v01804
mp01801
Totalt148143157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So248, 2006/07:So369, 2006/07:So374 yrkandena 4-6, 2006/07:So471 och 2006/07:So482.

Reservation 28 (v)

34. Lagen om könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So463 yrkandena 22 och 29.

Reservation 29 (mp)

35. HBT-kompetens och bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 35 i denna del, 2006/07:U294 yrkandena 3, 5 och 7, 2006/07:So243, 2006/07:So384 yrkandena 1 och 4 samt 2006/07:So463 yrkandena 3, 4 och 18.

Reservation 30 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m89008
c24005
fp150013
kd21003
v01804
mp01801
Totalt149143057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Andra kompetensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju312 yrkande 10, 2006/07:U264 yrkande 14, 2006/07:So221 och 2006/07:So307 yrkandena 1-3.

Reservation 31 (v)

37. Plastikoperationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C277 yrkande 2.

38. Tatuering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So314.

39. Lobotomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So394 yrkandena 1-3.

Reservation 32 (v)

40. Tandvårdens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So335 yrkandena 1-3.

Reservation 33 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m89008
c25004
fp150013
kd21003
v01804
mp16003
Totalt27318058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

41. Biverkningar av dentala material m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So292 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:So335 yrkande 4.

Reservation 34 (v, mp)

42. Utredning om tandutdragningar hos reumatiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So335 yrkande 6.

Reservation 35 (v)

43. Omreglering av apoteksmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So286, 2005/06:So699 yrkande 24, 2006/07:Fi244 yrkande 11, 2006/07:So215 yrkandena 1-4, 2006/07:So253, 2006/07:So298, 2006/07:So339 yrkande 1, 2006/07:So393 yrkandena 1, 3, 4 och 6 samt 2006/07:So464 yrkandena 17 och 18.

Reservation 36 (s, v)
Reservation 37 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m89008
c25004
fp150013
kd20004
v01804
mp00181
Totalt1491251857

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

44. Nepis finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So393 yrkande 2.

Reservation 38 (v, mp)

45. Läkemedelsnära förbrukningsartiklar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So224.

46. Miljömärkning av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkande 42.

Reservation 39 (v, mp)

47. Statligt läkemedelsföretag för generika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So393 yrkande 7.

Reservation 40 (v)