Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets bet 2008/09:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om hälso- och sjukvårdsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

208 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-12-16
Justering: 2009-02-24
Betänkande publicerat: 2009-03-04
Trycklov: 2009-03-03
Reservationer 13
bet 2008/09:SoU13

Nej till motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU13)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om hälso- och sjukvårdsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-19
4

Beslut

Beslut: 2009-03-19
21 förslagspunkter, 20 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So239, 2007/08:So245 yrkande 3, 2007/08:So283, 2007/08:So333, 2007/08:So336 yrkande 1, 2007/08:So431, 2007/08:So449 yrkandena 10, 12 och 13, 2007/08:So464 yrkande 2, 2007/08:So465, 2007/08:So498, 2007/08:So504, 2007/08:So513, 2007/08:So529, 2007/08:So558 yrkande 1, 2008/09:Fi291 yrkandena 1, 4 och 17, 2008/09:Ju444 yrkande 30, 2008/09:So360, 2008/09:So362, 2008/09:So380, 2008/09:So408, 2008/09:So419, 2008/09:So469, 2008/09:So483, 2008/09:So513, 2008/09:So530 yrkandena 1-3, 2008/09:So541, 2008/09:So562 och 2008/09:So581 yrkande 10.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

2. Nationella medicinska center för sällsynta diagnoser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So411, 2007/08:So485 yrkandena 1-3 och 2008/09:So225 yrkande 1.

Reservation 4 (s, v, mp)

3. Patientsekretess m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So227, 2007/08:So402 yrkande 4 i denna del, 2007/08:So430 och 2008/09:So337.

4. Ambulanssjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och
2007/08:So275 av Solveig Zander (c).

5. Vård och behandling av olika sjukdomar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So336 av Mikael Oscarsson och Kjell Eldensjö (båda kd) yrkande 3,
2007/08:So376 av Christer Winbäck (fp),
2007/08:So427 av Hans Olsson m.fl. (s),
2007/08:So439 av Sven Gunnar Persson (kd),
2007/08:So500 av Anna König Jerlmyr (m),
2007/08:Ub423 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) yrkande 2,
2008/09:So220 av Barbro Westerholm m.fl. (fp) yrkande 2,
2008/09:So232 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So275 av Malin Löfsjögård (m),
2008/09:So302 av Anna König Jerlmyr (m),
2008/09:So365 av Anders Åkesson och Stefan Tornberg (båda c) yrkande 2,
2008/09:So402 av Carina Hägg (s) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So440 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So442 av Anna König Jerlmyr (m),
2008/09:So528 av Börje Vestlund m.fl. (s) yrkande 4 och
2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 14.

Reservation 5 (v)

6. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So322 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s),
2007/08:So334 av Lennart Sacrédeus (kd),
2007/08:So395 av Désirée Pethrus Engström (kd),
2007/08:So436 av Helén Pettersson i Umeå och Karl Gustav Abramsson (båda s),
2007/08:So484 av Barbro Westerholm och Solveig Hellquist (båda fp) yrkandena 1 och 2,
2007/08:So533 av Ewa Thalén Finné (m),
2007/08:So585 av Johan Pehrson (fp),
2008/09:So267 av Betty Malmberg (m),
2008/09:So296 av Hans Hoff (s),
2008/09:So303 av Hans Hoff (s),
2008/09:So321 av Thomas Strand m.fl. (s) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:So415 av Johan Löfstrand (s).

Reservation 6 (v)

7. Bemötande av våldsutsatta kvinnor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Ju253 av Carina Hägg (s) yrkande 10 och
2008/09:So210 av Ann-Christin Ahlberg (s).

Reservation 7 (s, v, mp)

8. Kunskap om tortyr- och traumaskadade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf249 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 23 och
2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 21.

Reservation 8 (v)

9. Information om insemination

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So308 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm (båda s),
2007/08:So459 av Börje Vestlund m.fl. (s) yrkande 2 i denna del och
2008/09:So221 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 2 i denna del.

10. Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So209 av Carina Hägg (s),
2007/08:So278 av Maria Kornevik Jakobsson och Birgitta Sellén (båda c),
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkande 20,
2007/08:So320 av Kerstin Engle (s),
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 28,
2007/08:So340 av Thomas Nihlén m.fl. (mp),
2007/08:So459 av Börje Vestlund m.fl. (s) yrkande 1,
2007/08:So495 av Kent Härstedt (s),
2007/08:So520 av Marie Nordén och Carina Ohlsson (båda s),
2007/08:So541 av Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (båda fp),
2007/08:So558 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 17,
2007/08:So568 av Annika Qarlsson m.fl. (c, fp, m, v),
2008/09:So221 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkande 1,
2008/09:So238 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 1,
2008/09:So246 av Lena Asplund (m),
2008/09:So291 av Börje Vestlund (s),
2008/09:So416 av Christin Hagberg (s),
2008/09:So444 av Anna König Jerlmyr (m) yrkande 2,
2008/09:So502 av Inger Jarl Beck m.fl. (s),
2008/09:So534 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, fp, c),
2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 27 och
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 29.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m830014
c22007
fp19009
kd19005
v01804
mp01603
Totalt143138068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Surrogatmoderskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So543 av Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (båda fp),
2008/09:So222 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (båda fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:So322 av Carina Hägg (s),
2008/09:So559 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) och
2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 30.

Reservation 10 (mp)

12. Abortförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So387 av Kjell Eldensjö och Lennart Sacrédeus (båda kd) och
2008/09:So577 av Kjell Eldensjö och Lennart Sacrédeus (båda kd).

13. Väntetider för abort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So206 av Cecilia Widegren (m).

14. Rätt för barnmorska att utföra medicinsk abort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So286 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 1,
2008/09:So459 av Elina Linna och Eva Olofsson (båda v) och
2008/09:So465 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp).

Reservation 11 (s, v, mp)

15. Övriga frågor om abort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So301 av Carina Hägg (s) yrkandena 1-3.

16. Rätt till dödshjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So232 av Staffan Danielsson (c) yrkande 1 och
2008/09:So422 av Eva Flyborg (fp).

17. Livstestamente

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So232 av Staffan Danielsson (c) yrkande 2 och
2008/09:So220 av Barbro Westerholm m.fl. (fp) yrkande 1.

Reservation 12 (v)

18. Organdonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:So492 av Walburga Habsburg Douglas (m) yrkandena 2-4.

19. Krav på blodgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkande 5,
2007/08:So483 av Olof Lavesson (m),
2008/09:So348 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) och
2008/09:So367 av Olof Lavesson (m).

Reservation 13 (v, mp)

20. Genetisk integritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:So358 av Mats G Nilsson (m) och
2008/09:So429 av Johan Pehrson (fp).

21. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.