Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets bet 2013/14:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2014

Beslut

Riksdagen vill se förslag på hur specialistsjuksköterskorna kan bli fler (SoU10)

I dag råder brist på specialiserade sjuksköterskor. Trots att en hel del har gjorts och fortfarande görs för att specialistsjuksköterskorna inom vården ska bli fler så fortsätter ändå tillgången på specialutbildade sköterskor att minska. Det konstaterar socialutskottet, som förberett riksdagens beslut. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Till grund för beslutet ligger motioner från S, M, SD och V.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Delvis bifall till motionerna 2013/14:So1 yrkande 1, 2013/14:So291 yrkande 2, 2013/14:So673 och 2013/14:So674. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

142 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-27
Justering: 2014-03-04
Betänkande publicerat: 2014-03-05
Trycklov: 2014-03-05
Reservationer 36
bet 2013/14:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2014-02-27, 2014-02-06, 2014-02-04, 2014-01-28

Socialutskottet vill se förslag på hur specialistsjuksköterskorna kan bli fler (SoU10)

I dag råder brist på specialiserade sjuksköterskor. Trots att en hel del har gjorts och fortfarande görs för att specialistsjuksköterskorna inom vården ska bli fler så fortsätter ändå tillgången på specialutbildade sköterskor att minska, konstaterar socialutskottet. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Bakom utskottets förslag till tillkännagivande står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Till grund för utskottets förslag ligger motioner från S, M, SD och V.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-12
4

Beslut

Beslut: 2014-03-12
38 förslagspunkter, 32 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Organisation och styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 40,
2013/14:So633 av Lena Sommestad m.fl. (S),
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 16 och
2013/14:N333 av Christer Nylander (FP) yrkande 11.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

2. Vårdval och ersättningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi271 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkande 5 i denna del,
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 29 och
2013/14:So321 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1-3.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP00232
FP20004
C19004
SD17003
V00163
KD17002
Totalt1731003937

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Vårdgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So253 av Lars-Axel Nordell och Anders Andersson (båda KD) och
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (MP)

4. Avgifter för sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So213 av Björn Söder (SD) yrkande 1.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP23002
FP20004
C19004
SD01703
V16003
KD17002
Totalt29517037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Tolktjänst i sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K305 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD).

6. Vård för asylsökande och papperslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So235 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (V)

7. Gränsöverskridande vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So644 av Krister Hammarbergh (M).

8. Förlossningsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So388 av Barbro Westerholm m.fl. (FP),
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 11 och 12 samt
2013/14:So667 av Margareta Larsson (SD).

Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP23002
FP20004
C19004
SD17003
V01603
KD17002
Totalt29616037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Samarbetet med brukar- och patientorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 20 och 21.

Reservation 9 (MP)

10. Vårdinsatser för rökavvänjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So488 av Olle Thorell (S).

11. Lekterapi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So357 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (MP)

12. Cancersjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 11 (S, MP, V)

13. Sällsynta diagnoser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP) yrkande 5 och
2013/14:So434 av Christina Zedell (S) yrkandena 1-4.

Reservation 12 (MP, V)

14. Rehabilitering för strokepatienter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So471 av Stefan Käll (FP).

15. Patientsäkerhet och kvalitet i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So235 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 22 och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (MP)
Reservation 15 (V)

16. Patientdatalagen och it i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So416 av Christina Zedell (S),
2013/14:So500 av Olle Thorell (S),
2013/14:So595 av Johan Hultberg (M) och
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 12.

Reservation 16 (MP)

17. Jämlik sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,
2013/14:So450 av Anne Marie Brodén (M),
2013/14:So594 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 17 i denna del,
2013/14:So626 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M),
2013/14:So635 av Penilla Gunther (KD) och
2013/14:So654 av Eva Lohman (M) i denna del.

Reservation 17 (MP)
Reservation 18 (V)

18. Insatser mot psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So233 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 1-3 och
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 3, 5, 10, 15-17, 22, 23 och 30-32.

Reservation 19 (MP)
Reservation 20 (V)

19. Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So568 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 11.

20. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So282 av Esabelle Dingizian och Agneta Luttropp (båda MP),
2013/14:So339 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (båda MP) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:So563 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 21 (MP)
Reservation 22 (V)

21. Vård och behandling av personer med självskadebeteende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 19 och 20,
2013/14:So429 av Monica Green (S) och
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 19 och 20.

Reservation 23 (MP, V)
Reservation 24 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M100007
MP00232
FP20004
C19004
SD01703
V00163
KD17002
Totalt256173937

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. Händelseanalyser vid självmord och självmordsförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 27 och 28.

Reservation 25 (MP)
Reservation 26 (V)

23. Sjukvårdens personalförsörjning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 2-10,
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 21 samt
2013/14:So527 av Per Ramhorn och Richard Jomshof (båda SD).

Reservation 27 (MP)
Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP00232
FP20004
C19004
SD01703
V00163
KD17002
Totalt255173938

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Ökad kunskap om olika sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So475 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkandena 2 och 3,
2013/14:So563 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:So614 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:So625 av Monica Green m.fl. (S) och
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 18.

Reservation 30 (MP)

25. Behörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So292 av Cecilia Widegren (M) och
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 17.

Reservation 31 (MP)

26. Specialistsjuksköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om bristen på specialiserade sjuksköterskor. Utskottet anser därför att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med ett förslag om hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2013/14:So1 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:So291 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,
2013/14:So673 av Lars Eriksson (S) och
2013/14:So674 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 32 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP02302
FP20004
C19004
SD16004
V01603
KD17002
Totalt27139039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Assisterad befruktning för ensamstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So301 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:So387 av Barbro Westerholm (FP),
2013/14:So574 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M) och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 55.

28. Ägg- och spermadonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So202 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 33 (V)

29. Tid för frysförvaring av embryon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So669 av Ola Johansson och Fredrick Federley (båda C).

30. Surrogatmoderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So301 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 8 och
2013/14:So517 av Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 34 (MP)

31. Abort för utländska kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 38 och 39.

Reservation 35 (V)

32. Organ- och kroppsdonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So520 av Penilla Gunther (KD),
2013/14:So621 av Finn Bengtsson m.fl. (M) och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 18.

33. Medicin-etik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So469 av Yvonne Andersson och Lars-Axel Nordell (båda KD) yrkandena 2 och 3.

34. Blodtransfusion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So495 av Ingela Nylund Watz (S).

Reservation 36 (S)

35. Sterilisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So389 av Barbro Westerholm (FP).

36. Behov av en ny utredning om manipulativt ledarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So255 av Lars Tysklind och Barbro Westerholm (båda FP).

37. Ambulanshelikopterverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So454 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M).

38. Hälso- och sjukvård - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.