Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2015

Beslut

Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

137 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-24
Trycklov: 2015-03-30
Reservationer 38
Betänkande 2014/15:SoU7

Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om hälso- och sjukvårdsfrågor, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hälso- och sjukvårdens organisation, öppna jämförelser, vårdval och ersättningssystem, vårdavgifter, nationella riktlinjer, vård och behandling av olika sjukdomar, psykisk ohälsa och medicinsk etik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-08
Debatt i kammaren: 2015-04-09
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
43 förslagspunkter, 34 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2014/15:741 av Shadiye Heydari (S) yrkande 1,

2014/15:743 av Shadiye Heydari och Johan Büser (S),

2014/15:1167 av Said Abdu (FP),

2014/15:1271 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:1860 av Penilla Gunther (KD) yrkande 1,

2014/15:2353 av Finn Bengtsson (M) och

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 0 74 0 10
SD 36 0 1 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 0 19 2
KD 0 0 14 2
Totalt 191 74 34 50


2. Patientlagen och patienträttigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1236 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2014/15:1464 av Margareta Cederfelt och Tina Ghasemi (M) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2632 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (M).

Reservation 4 (SD)

3. Öppna jämförelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2433 av Anders W Jonsson (C) yrkande 3.

Reservation 5 (C)

4. Välfärden i Stockholmsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Vårdval och ersättningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2433 av Anders W Jonsson (C) yrkande 1,

2014/15:771 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S) yrkande 1,

2014/15:1859 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:2345 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2014/15:2655 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2014/15:2658 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2014/15:2661 av Finn Bengtsson (M),

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 10 och 14-16 samt

2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) yrkande 1.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)

6. Avgifter för vård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1507 av Olle Felten och Per Ramhorn (SD),

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 8,

2014/15:741 av Shadiye Heydari (S) yrkande 2,

2014/15:1264 av Sara-Lena Bjälkö (SD) och

2014/15:2422 av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (M).

Reservation 8 (SD)

7. Nationella riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1114 av Per Ramhorn och Christina Thuring (SD),

2014/15:2919 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:943 av Hillevi Larsson och Kerstin Nilsson (S) yrkande 2,

2014/15:1642 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1870 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:2218 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2444 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) yrkande 1 och

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 9 (SD)

8. Vård och behandling av olika sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:164 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:312 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (S),

2014/15:383 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

2014/15:500 av Phia Andersson m.fl. (S),

2014/15:705 av Marie Granlund (S),

2014/15:707 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (S),

2014/15:759 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

2014/15:782 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

2014/15:1129 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),

2014/15:1235 av Per Ramhorn och Hanna Wigh (SD) yrkande 2,

2014/15:1238 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2014/15:1721 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-4,

2014/15:2290 av Carina Ohlsson och Agneta Gille (S),

2014/15:2352 av Finn Bengtsson och Erik Andersson (M),

2014/15:2444 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1, 3, 5 och 6,

2014/15:2447 av Mikael Oscarsson (KD) och

2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
Totalt 242 37 19 51


9. Sällsynta diagnoser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1612 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkandena 1 och 2,

2014/15:630 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,

2014/15:1858 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1460 av Alexandra Völker (S),

2014/15:1976 av Jan Lindholm (MP) och

2014/15:2593 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (M).

Reservation 12 (FP)

10. Patientutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Stöd till för tidigt födda barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Audit över dödfödda barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Patientnära analyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Grön rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Insatser inom området psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 9, 10 och 14,

2014/15:771 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S) yrkandena 2 och 3,

2014/15:1052 av Bengt Eliasson (FP) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1055 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2359 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

2014/15:2887 av Finn Bengtsson m.fl. (M, FP) och

2014/15:2942 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

16. Barn- och ungdomspsykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5,

2014/15:1860 av Penilla Gunther (KD) yrkande 2,

2014/15:2366 av Emma Henriksson (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 9 och 10.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (KD)

17. Vård av personer med självskadebeteende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12 och 13.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 0 37 12
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 242 19 37 51


18. Psykiatrisk tvångsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Rättspsykiatrisk vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

2014/15:1524 av Roland Utbult (KD) och

2014/15:2906 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
Totalt 242 37 19 51


20. Kompetensförsörjning och personalfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2014/15:425 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:635 av Lisbeth Sundén Andersson (M),

2014/15:1805 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (C),

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 10 och 13 samt

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 6, 8 och 9.

Reservation 21 (M, C, FP, KD)
Reservation 22 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 98 0 0 15
M 0 74 0 10
SD 15 0 22 12
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 0 0 19 2
KD 0 14 0 2
Totalt 136 122 41 50


21. Specifika kunskaps- och kompetensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:79 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 11,

2014/15:383 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1,

2014/15:943 av Hillevi Larsson och Kerstin Nilsson (S) yrkande 3,

2014/15:1615 av Barbro Westerholm (FP) och

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 5.

Reservation 23 (V)

22. Samvetsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1601 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 24 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 260 37 0 52


23. Specialistutbildning för fysioterapeuter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

24. Försäkringsskydd för ambulanspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

25. Behörighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1968 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 2,

2014/15:2109 av Carina Herrstedt (SD),

2014/15:757 av Krister Örnfjäder (S),

2014/15:1502 av Gunilla Nordgren (M) och

2014/15:1951 av Krister Hammarbergh (M).

Reservation 25 (SD)

26. Patientdatalagen och it i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1121 av Stefan Jakobsson (SD),

2014/15:153 av Edward Riedl (M),

2014/15:466 av Monica Green (S),

2014/15:1495 av Johan Hultberg (M) och

2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkande 6.

Reservation 26 (SD)

27. Hälsokontot Hälsa för mig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 15 och

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 27 (M, C, FP, KD)

28. Medicinska intyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

29. Glesbygdsmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1607 av Barbro Westerholm m.fl. (FP),

2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 14 och

2014/15:2433 av Anders W Jonsson (C) yrkande 2.

Reservation 28 (C)
Reservation 29 (V)
Reservation 30 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 16 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 33 1 3 12
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
Totalt 241 19 38 51


30. Gränsöverskridande vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

31. Medicinsk etik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

32. Behandling av ofrivillig barnlöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 5, 7, 9 och 10,

2014/15:412 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (FP),

2014/15:470 av Hillevi Larsson (S),

2014/15:1491 av Åsa Coenraads (M) yrkande 2 och

2014/15:2857 av Kerstin Nilsson och Hillevi Larsson (S).

Reservation 31 (V)

33. Surrogatmoderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 7 och

2014/15:2438 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 32 (C, FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (C, FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 12
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 265 34 0 50


34. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 8,

2014/15:944 av Hillevi Larsson och Kerstin Nilsson (S) och

2014/15:1491 av Åsa Coenraads (M) yrkande 1.

Reservation 33 (V)

35. Abort och fosterdiagnostik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2603 av Julia Kronlid (SD),

2014/15:2604 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2014/15:2605 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 2,

2014/15:881 av Tuve Skånberg (KD),

2014/15:885 av Tuve Skånberg (KD),

2014/15:1394 av Mikael Oscarsson (KD) och

2014/15:1628 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) yrkande 2.

Reservation 34 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 98 0 0 15
M 74 0 0 10
SD 0 37 0 12
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 17 2 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 260 39 0 50


36. Organdonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

37. Blodgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

38. PKU-registret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

39. Könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1234 av Per Ramhorn m.fl. (SD),

2014/15:2949 av Hanna Wigh m.fl. (SD),

2014/15:2445 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 4 och 1-3 samt

2014/15:1706 av Ewa Thalén Finné och Pia Hallström (M).

Reservation 35 (SD)

40. Omskärelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1091 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2118 av Adam Marttinen (SD),

2014/15:672 av Jan Ericson (M) och

2014/15:2591 av Finn Bengtsson (M).

Reservation 36 (SD)

41. Könstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 8,

2014/15:1180 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) och

2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 37 (FP)

42. Manipulativt ledarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

43. Tandvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1910 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4,

2014/15:514 av Hillevi Larsson (S),

2014/15:676 av Said Abdu (FP) yrkandena 1-3,

2014/15:989 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (S),

2014/15:1195 av Jennie Nilsson (S) och

2014/15:2044 av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (S).

Reservation 38 (KD)