Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Patienters ställning i vården bör stärkas (SoU10)

Patientens ställning i sjukvården har inte stärkts, trots att patientlagen som infördes 2015 hade just det syftet. Det har en rapport från myndigheten Vårdanalys visat. Regeringen borde därför ta initiativ till en översyn av patientlagen. Det anser riksdagen som, i ett tillkännagivande, uppmanade regeringen till det.

Riksdagen riktade ytterligare ett tillkännagivande till regeringen som handlade om att utveckla vårdvalet. Vårdvalet innebär bland annat att alla fritt får välja vilken vårdcentral de vill gå till och att alla har rätt till en fast läkarkontakt. Inom den specialiserade öppenvården har dock vårdvalet införts i olika omfattning. Riksdagen tycker att vårdvalet i den specialiserade öppenvården borde utvecklas. Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med förslag om det här till riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Regeringen bör ta initiativ till en översyn av patientlagen med syftet att stärka patientens ställning och återkomma till riksdagen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att utveckla vårdvalet i den specialiserade öppenvården. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

178 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-30
Justering: 2017-04-25
Trycklov: 2017-05-05
Reservationer 35
Betänkande 2016/17:SoU10

Patienters ställning i vården bör stärkas (SoU10)

Patientens ställning i sjukvården har inte stärkts, trots att patientlagen som infördes 2015 hade just det syftet. Det har en rapport från myndigheten Vårdanalys visat. Regeringen borde därför ta initiativ till en översyn av patientlagen. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen till det.

Utskottet föreslår ytterligare ett tillkännagivande som handlar om att utveckla vårdvalet. Vårdvalet innebär bland annat att alla fritt får välja vilken vårdcentral de vill gå till och att alla har rätt till en fast läkarkontakt. Inom den specialiserade öppenvården har dock vårdvalet införts i olika omfattning. Socialutskottet tycker att vårdvalet i den specialiserade öppenvården borde utvecklas. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag om det här till riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-09
Debatt i kammaren: 2017-05-10
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10
28 förslagspunkter, 24 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:512 av Birgitta Ohlsson (FP),

2015/16:2090 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M),

2015/16:3071 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 2 och 3,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 11,

2016/17:316 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 2 och 3,

2016/17:1413 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) yrkande 3,

2016/17:2727 av Erik Bengtzboe (M) och

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1-6 och 11.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)

2. Etisk plattform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 4 (KD)

3. Tillnyktringsenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1028 av Hillevi Larsson m.fl. (S).

4. Kvalitet i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 3, 45, 46, 49 och 61.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

5. Utveckla patientlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av patientlagen med syftet att stärka patientens ställning och återkomma till riksdagen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 26 i denna del och

2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 7 (S, MP, V)

6. Nationella kvalitetsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 44,

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 12 och

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 8 (M)

7. Fast vårdkontakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 29,

2016/17:718 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 12,

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 8 och

2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 6 och 9.

Reservation 9 (M, SD)

8. Jämlik och jämställd vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:887 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:958 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S),

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 12 och

2016/17:3181 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD, KD)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 0 74 10
SD 0 0 43 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 1 0 13 2
- 0 0 1 1
Totalt 156 18 131 44


9. Vårdgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 26 i denna del och

2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 13 (M, SD)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

10. Väntetider i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:888 av Penilla Gunther (KD) yrkande 1,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 11,

2015/16:2665 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 53 och 54 samt

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (KD)

11. Patientsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 11,

2016/17:1338 av Jan Lindholm (MP),

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 15,

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7 och

2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (L)

12. Patientskadelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:869 av Ingemar Nilsson (S),

2016/17:963 av Rikard Larsson och Marianne Pettersson (båda S) och

2016/17:2189 av Adnan Dibrani (S).

13. Tillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3071 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 6,

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 23,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 50 och 51,

2016/17:316 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 8,

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 10 och

2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (C)

14. Behåll vårdvalet (fria etableringsrätten)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:703 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:1264 av Anette Åkesson (M) yrkande 1,

2015/16:2365 av Annika Qarlsson och Kristina Yngwe (båda C),

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 1,

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 1,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23,

2016/17:856 av Åsa Coenraads (M),

2016/17:2829 av Annika Eclund (KD) och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 22 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 74 0 10
SD 42 0 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 180 121 0 48


15. Utveckla vårdvalet i den specialiserade öppenvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att utveckla vårdvalet i den specialiserade öppenvården och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:2297 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 30,

2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:1502 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 29 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 2 och

bifaller delvis motion

2016/17:1118 av Anette Åkesson och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 2-5.

Reservation 23 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 101 0 12
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 1 20 0 4
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 166 139 0 44


16. Mer om vårdval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:886 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1264 av Anette Åkesson (M) yrkande 2,

2015/16:2931 av Lotta Olsson och Pia Hallström (båda M),

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 33 och 37,

2016/17:1118 av Anette Åkesson och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 6,

2016/17:1408 av Finn Bengtsson (M) yrkande 1,

2016/17:3180 av Penilla Gunther (KD) och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 24 (KD)

17. Tillståndsplikt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 2, 31-35 och 47.

Reservation 25 (M)

18. Ersättningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 48.

Reservation 26 (M)

19. Idéburna offentliga partnerskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 27 (V)

20. Avgifter för vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1845 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD) yrkande 1,

2016/17:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2016/17:923 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (båda S) yrkande 2 och

2016/17:2795 av Carina Ohlsson m.fl. (S).

Reservation 28 (V)

21. Frikort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1026 av Eva Sonidsson (S) och

2015/16:1270 av Robert Halef (KD).

22. Nationella taxan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2587 av Finn Bengtsson (M) yrkande 2,

2016/17:1408 av Finn Bengtsson (M) yrkande 2 och

2016/17:1416 av Lotta Finstorp (M).

23. E-hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1543 av Lars Hjälmered (M),

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 6,

2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C) yrkandena 3 och 5,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 16,

2015/16:2846 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 28 och 55-59,

2016/17:152 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:316 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:715 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:2525 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 4 och 6,

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 6,

2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 4 och 8 samt

2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1-4, 7, 8, 10, 11 och 13.

Reservation 29 (M)
Reservation 30 (SD)
Reservation 31 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 0 74 10
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 169 44 92 44


24. Patientdatalagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:951 av Johan Hultberg (M) yrkande 2.

25. Innovationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2846 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2015/16:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 6,

2016/17:152 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:682 av Anette Åkesson (M) yrkande 1 och

2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 32 (M)
Reservation 33 (SD)

26. Gränsöverskridande vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2483 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 5 och 7 samt

2015/16:2729 av Cecilia Widegren (M).

Reservation 34 (M)

27. Alternativ behandling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:409 av Johan Hultberg (M),

2016/17:303 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:692 av Anna Hagwall (SD),

2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 7,

2016/17:1305 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3 och

2016/17:2831 av Annika Eclund (KD).

Reservation 35 (L)

28. Hälso- och sjukvård - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.