Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2018

Beslut

Patienter borde kunna jämföra vårdkvalitet och en ny cancerstrategi behövs (SoU9)

Patienter borde kunna jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar genom nationella kvalitetsregister och en ny nationell cancerstrategi behövs. Det anser riksdagen som genom två tillkännagivanden uppmanar regeringen att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågorna.

Det ena tillkännagivandet handlar om nationella kvalitetsregister, som innehåller patientuppgifter om åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvården och ska ge kunskap om hur vården kan förbättras. Riksdagen anser att regeringen borde ge en myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur dessa register kan bli tillgängliga för patienter så att de kan jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar.

Det andra tillkännagivandet handlar om den nationella cancerstrategin, som lägger grunden för svensk cancervård. Enligt riksdagen borde regeringen, med utgångspunkt i bland annat nya forskningsrön, ta fram en ny utvecklad nationell cancerstrategi. Syftet är att bidra till kortare väntetider, mer inslag av högspecialiserad vård och långsiktig kompetensförsörjning.

Förslagen om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade förslag i motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet gör två tillkännagivanden med anledning av ett antal motionsyrkanden. Regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur de nationella kvalitetsregistren kan bli tillgängliga för den enskilde så att kvaliteten mellan olika vårdmottagningar kan jämföras. Regeringen bör ta fram en ny cancerstrategi. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

301 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-04-12
Justering: 2018-04-24
Trycklov: 2018-05-08
Reservationer 78
Betänkande 2017/18:SoU9

Alla beredningar i utskottet

2018-04-12, 2018-03-20

Patienter borde kunna jämföra vårdkvalitet och en ny cancerstrategi behövs (SoU9)

Patienter borde kunna jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar genom nationella kvalitetsregister och en ny nationell cancerstrategi behövs. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen genom två tillkännagivanden uppmanar regeringen att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågorna.

Det ena tillkännagivandet handlar om nationella kvalitetsregister, som innehåller patientuppgifter om åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvården och ska ge kunskap om hur vården kan förbättras. Socialutskottet anser att regeringen borde ge en myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur dessa register kan bli tillgängliga för patienter så att de kan jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar.

Det andra tillkännagivandet handlar om den nationella cancerstrategin, som lägger grunden för svensk cancervård. Enligt socialutskottet borde regeringen, med utgångspunkt i bland annat nya forskningsrön, ta fram en ny utvecklad nationell cancerstrategi. Syftet är att bidra till kortare väntetider, mer inslag av högspecialiserad vård och långsiktig kompetensförsörjning.

Förslagen om tillkännagivanden kom när utskottet behandlade förslag i motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-16
Debatt i kammaren: 2018-05-17
4

Beslut

Beslut: 2018-05-17
72 förslagspunkter, 63 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:958 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:1216 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

2017/18:136 av Said Abdu (L),

2017/18:1400 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 1, 9, 21, 25-27, 38, 54, 55, 57, 60, 67 och 76,

2017/18:2143 av Emilia Töyrä (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 3 och 8 samt

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 3 och 14.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 72 0 11
SD 0 0 31 11
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 167 72 55 55


2. Primärvårdens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1102 av Finn Bengtsson och Anette Åkesson (båda M),

2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:1261 av Finn Bengtsson och Anette Åkesson (båda M),

2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 12,

2017/18:2230 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 9 och 12 samt

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 55.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 72 0 0 11
SD 1 0 31 10
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 0 0 19 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 221 19 55 54


3. Första linjens sjukvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 15,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 31,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 33 och

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 7 (SD, KD)
Reservation 8 (V)

4. Privata sjukvårdsförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 5 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 69.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

5. Vårdsponsring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2898 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 11 (L)

6. Patienträttigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 78,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 23 och 34 samt

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 23 och 29.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)

7. Certifierad patient

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 14 (KD)

8. Patientsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1545 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 22,

2017/18:2482 av Marta Obminska (M) yrkande 2,

2017/18:2683 av Hanna Westerén (S) och

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

9. Jämlik vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 37 och

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 10.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 72 0 0 11
SD 1 0 31 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 5 3
Totalt 240 19 36 54


10. Kvalitetsskillnader hos vårdmottagningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur de nationella kvalitetsregistren kan bli tillgängliga för den enskilde så att kvaliteten mellan olika vårdmottagningar kan jämföras och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 6 och

bifaller delvis motionerna

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 30,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 6 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 61.

Reservation 19 (S, MP, V)

11. Gemensam teknisk plattform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 20 (KD)

12. Nationella riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:717 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 13,

2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:3269 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:254 av Annika Qarlsson och Helena Lindahl (båda C),

2017/18:418 av Christina Örnebjär (L) yrkande 1,

2017/18:1402 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M) och

2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (L)

13. Kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:482 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:769 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),

2016/17:800 av Michael Svensson m.fl. (M),

2016/17:2147 av Eva Sonidsson (S),

2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)

14. Arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S) och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (KD)

15. Sjuksköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 46,

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 7,

2017/18:2825 av Margareta Cederfelt (M) och

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 28 (SD, V)
Reservation 29 (KD)

16. Undersköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 6 och 10 samt

2017/18:2228 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson (båda S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 30 (SD)

17. Inhyrd personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:621 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 13 och

2017/18:1404 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M).

Reservation 31 (M)

18. Integration i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 32 (C)

19. Kirurgiskt träningscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:612 av Isak From (S).

20. Specifika kunskaps- och kompetensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:687 av Sultan Kayhan (S),

2017/18:2482 av Marta Obminska (M) yrkande 1 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 62.

Reservation 33 (C)

21. Legitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2514 av Per Ramhorn (SD),

2017/18:1453 av Margareta Larsson (-) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 34 (SD)

22. Alternativ behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1472 av Margareta Larsson (-).

23. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2587 av Finn Bengtsson (M) yrkande 5,

2017/18:1901 av Finn Bengtsson (M) yrkande 3 och

2017/18:2898 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 14.

Reservation 35 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 72 0 0 11
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 279 16 0 54


24. Förebyggande hälsoundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 36 (V)

25. Kroniska sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3220 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1, 3, 5 och 7,

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1, 5 och 9,

2017/18:31 av Tina Acketoft (L) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:1678 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (L)

26. Screening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:889 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:773 av Anders Österberg m.fl. (S) och

2017/18:1351 av Edward Riedl (M).

27. Cancerstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ta fram en ny cancerstrategi och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 22,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22 och

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 4 och

avslår motionerna

2016/17:285 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD) yrkande 1 och

2017/18:939 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1.

Reservation 39 (S, MP, V)

28. Regionala cancercentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 40 (M)

29. Cancervård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:482 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2016/17:967 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 2 och 3,

2016/17:1175 av Solveig Zander (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2035 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 1,

2016/17:2185 av Gunilla Carlsson och Shadiye Heydari (båda S),

2016/17:3224 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 2 och 10 samt

2017/18:1211 av Solveig Zander (C).

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 0 72 11
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 204 19 72 54


30. Cancerpreventiv kost

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2900 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1-3.

31. Förlossningsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 30 och 33,

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 14 och

2017/18:3674 av Camilla Waltersson Grönvall och Michael Svensson (båda M).

Reservation 43 (SD)
Reservation 44 (V)

32. Nationell handlingsplan för området psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3218 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 4-8 och 11-13,

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 85,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 20 och

2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 45 (M)
Reservation 46 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 72 0 11
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 204 72 19 54


33. Stöd till personer med psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:820 av Veronica Lindholm m.fl. (S),

2017/18:1418 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2017/18:2844 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (båda C),

2017/18:3471 av Johanna Jönsson (C) och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 64.

Reservation 47 (SD, C)

34. Utredningar om psykisk ohälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 2-5 och 7.

Reservation 48 (SD)
Reservation 49 (V)

35. Visitering vid psykiatriska avdelningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2805 av Jan-Olof Larsson (S).

36. Kartläggning av orsakerna bakom den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 59.

Reservation 50 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 50 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 72 0 0 11
SD 0 32 0 10
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 0 5 0 3
Totalt 245 50 0 54


37. Tidiga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1261 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 3,

2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S),

2017/18:382 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:664 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9 och

2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 51 (SD)
Reservation 52 (V)

38. Uppföljning av barn och unga med behov av psykiatrisk vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:975 av Arhe Hamednaca (S) yrkande 1 och

2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 53 (V)

39. Elbehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1507 av Margareta Larsson (-).

40. Barnpsykiatriskt stöd i barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2610 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 2 och

2017/18:2388 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP) yrkande 2.

41. Posttraumatisk stress och psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:813 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 29 och 31-33,

2017/18:3166 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 3 och

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 9.

Reservation 54 (M, C, L, KD)
Reservation 55 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 54 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 72 0 11
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 0 0 19 2
L 0 16 0 3
KD 0 13 0 3
- 5 0 0 3
Totalt 156 120 19 54


42. Kontroll av försändelser inom rättspsykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:446 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2016/17:1559 av Betty Malmberg (M),

2016/17:2166 av Susanne Eberstein (S),

2016/17:2656 av Ellen Juntti (M),

2017/18:2598 av Eva Sonidsson (S) och

2017/18:3151 av Betty Malmberg (M).

43. Avgifter vid tvångsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1939 av Staffan Danielsson (C) och

2017/18:427 av Christina Örnebjär (L).

Reservation 56 (L)

44. Stöd efter avhopp från destruktiva rörelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:26 av Barbro Westerholm och Lars Tysklind (båda L) yrkandena 1-3,

2017/18:853 av Robert Hannah (L) yrkande 1 och

2017/18:1451 av Margareta Larsson (-).

Reservation 57 (L)

45. Ambulanssjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 3 och

2017/18:2695 av John Widegren (M) yrkandena 1-3.

46. Avgifter för vård - utländska medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:848 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 9,

2017/18:573 av Anna Hagwall (-) och

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 58 (SD)

47. Digitala vårdtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:2992 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 28 och 29,

2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 26,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 58 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 18.

Reservation 59 (M)
Reservation 60 (C)
Reservation 61 (V)
Reservation 62 (KD)

48. Information till vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:326 av Johnny Skalin (SD) och

2017/18:1572 av Johnny Skalin (SD).

49. Organdonation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:880 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S),

2016/17:2138 av Betty Malmberg (M),

2017/18:1936 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) yrkande 2,

2017/18:2165 av Betty Malmberg (M),

2017/18:3149 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,

2017/18:3281 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 7 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 69.

Reservation 63 (M, C, L, KD)

50. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 64 (M)

51. Organhandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:243 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:811 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:1949 av Hans Rothenberg (M) yrkande 2 och

2017/18:1986 av Hans Rothenberg (M) yrkande 2.

Reservation 65 (V)

52. Blodgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2920 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

2017/18:2291 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4.

53. Assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1668 av Annika Hirvonen Falk (MP).

54. Abort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2626 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (båda C),

2017/18:258 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (båda C),

2017/18:482 av Mathias Tegnér (S) yrkande 2,

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 78 och

2017/18:3866 av Tuve Skånberg (KD).

55. Könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2796 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkande 4,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 21,

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 24,

2017/18:823 av Monica Green (S),

2017/18:1025 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 6,

2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 15,

2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 11 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 66 (M)
Reservation 67 (V)

56. Medicinsk åldersbedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1257 av Finn Bengtsson (M).

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 71 1 0 11
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 1 0 3
Totalt 291 2 0 56


57. Estetiska behandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1255 av Tina Ghasemi (M),

2016/17:1306 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 21,

2017/18:821 av Yilmaz Kerimo (S),

2017/18:1717 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3 och

2017/18:1810 av Robert Halef (KD).

Reservation 68 (M)

58. Etiska aspekter på användning av robotar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 69 (L)

59. Statens medicinsk-etiska råd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1768 av Finn Bengtsson (M).

60. Läkemedelsberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 5 och 6 samt

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 70 (L)

61. Kartläggning för att minska antalet dödfödda barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1034 av Annika Eclund (KD).

62. Jämlik tandvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1059 av Emma Hult (MP),

2017/18:719 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S),

2017/18:1144 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:2099 av Emma Hult (MP).

Reservation 71 (V)

63. Information om tandvårdsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 60,

2017/18:1850 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 72 (M, L)

64. Tandvård för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:872 av Shadiye Heydari (S) och

2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 5.

Reservation 73 (M)

65. Förstärkt kunskapsstyrning i äldretandvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1850 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 74 (M, L)

66. Utvärdering och översyn av tandvårdssystemet för äldre m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1850 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6 och

2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 2-4.

Reservation 75 (M, L)

67. Regelbunden utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 76 (M)

68. Klagomålshantering och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 8 och 10.

Reservation 77 (M)

69. Tandvårdsstöd för personer med epilepsi eller muntorrhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1214 av Solveig Zander (C) och

2017/18:1246 av Margareta Cederfelt (M).

70. Tandvård för personer med frisktandvårdsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 42 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 78 (KD)

71. Organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1435 av Lotta Finstorp (M).

72. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.