Handelspolitik

Näringsutskottets bet 2016/17:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om handelspolitik, bland annat med hänvisning till pågående insatser. Motionerna handlade bland annat om handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, EU:s framtida handelsrelation till Storbritannien och främjandet av EU:s inre marknad. 

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-16
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-24
Reservationer 28
bet 2016/17:NU13

Nej till motioner om handelspolitik (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om handelspolitik. Motionerna handlar bland annat om handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, EU:s framtida handelsrelation till Storbritannien och främjandet av EU:s inre marknad. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-28
Debatt i kammaren: 2017-03-29
4

Beslut

Beslut: 2017-03-29
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Främjande av internationell handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:114 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7-9,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 30,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 12,

2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1, 6, 7 och 11,

2016/17:3148 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3186 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 73 0 11
SD 0 0 39 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 10 0 6
- 0 0 1 1
Totalt 135 117 40 57


2. Handels- och investeringsavtalet mellan EU och Förenta staterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1194 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 4 och

2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (V)

3. Tvistlösningsmekanismer i investeringsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:114 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:1194 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1 och 7 samt

2016/17:3148 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 0 73 11
SD 0 0 39 8
MP 21 0 2 2
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 10 0 0 6
- 0 0 1 1
Totalt 159 18 115 57


4. Insyn och konsekvensanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1194 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 6 och

2016/17:1871 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 8 (V)

5. Tjänstehandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1194 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 9 (V)

6. EU:s framtida handelsrelation till Storbritannien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:114 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 10 och

2016/17:3148 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)

7. Handel med gröna varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3148 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 13 och

2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 12 (M)

8. Övrigt om internationell handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2081 av Edward Riedl (M),

2016/17:2910 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (båda KD) yrkande 2,

2016/17:3026 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) yrkande 1,

2016/17:3171 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 11 och

2016/17:3272 av Penilla Gunther (KD).

9. Främjandet av EU:s inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 14 och

2016/17:3148 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 1 19
M 1 72 0 11
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 10 0 0 6
- 1 0 0 1
Totalt 185 72 35 57


10. Exportförbudet för snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:113 av Johan Nissinen m.fl. (SD),

2016/17:299 av Erik Andersson (M),

2016/17:308 av Jesper Skalberg Karlsson och Erik Bengtzboe (båda M) och

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 16 (M, SD)

11. Metall- och skrothandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:115 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 17 (SD)

12. Övrigt om handel på den inre marknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1014 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S),

2016/17:1350 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:1393 av Jimmy Ståhl (SD).

13. Vissa övergripande frågor om handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:114 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:316 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 8,

2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 3-5, 9, 10, 12, 13, 15 och 16,

2016/17:3148 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 3, 6, 7, 9 och 12,

2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 30.

Reservation 18 (M, C, L, KD)
Reservation 19 (SD)

14. Vissa frågor om Bussiness Sweden och Exportkreditnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:111 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 9,

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 11,

2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5 och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 29.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)
Reservation 22 (V)

15. Övrigt om handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:232 av Edward Riedl (M),

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 21,

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 13,

2016/17:3148 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 23,

2016/17:3189 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (KD)

16. Vissa övergripande frågor om hållbart företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:136 av Amineh Kakabaveh (V) yrkandena 2 och 3,

2016/17:811 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

2016/17:1195 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt

2016/17:3124 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 8.

Reservation 27 (M, C, L, KD)
Reservation 28 (V)

17. Barnarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:136 av Amineh Kakabaveh (V) yrkandena 4 och 5.