Handelspolitik

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2020

Beslut

Handel med sälprodukter bör tillåtas (NU15)

Regeringen bör agera för att Sverige ska kunna handla med sälprodukter, som kött och skinn. Dels genom att söka undantag från EU:s försäljningsförbud, dels genom att verka för att förbudet mot handel med sälprodukter upphävs. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Sverige hade tidigare ett undantag från EU:s försäljningsförbud och kunde sälja sälprodukter fram till 2015 då undantaget upphävdes. Riksdagen anser att förbudet mot handel med sälprodukter skapar etiska problem eftersom den säl som jagas inte kan omhändertas annat än för jägarens eget bruk. Från och med i år kommer jakten dessutom att utökas; utöver skyddsjakt är det nu tillåtet med licensjakt på säl för att hålla efter beståndet. Jakten behövs för att skydda fisket och därmed behövs även fortsatta möjligheter till handel med sälprodukter.

Förslagen om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om handelsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. De handlar om internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om handel med sälprodukter. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-16
Reservationer 20
Betänkande 2019/20:NU15

Handel med sälprodukter bör tillåtas (NU15)

Regeringen bör agera för att Sverige ska kunna handla med sälprodukter, som kött och skinn. Dels genom att söka undantag från EU:s försäljningsförbud, dels genom att verka för att förbudet mot handel med sälprodukter upphävs. Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Sverige hade tidigare ett undantag från EU:s försäljningsförbud och kunde sälja sälprodukter fram till 2015 då undantaget upphävdes. Utskottet anser att förbudet mot handel med sälprodukter skapar etiska problem eftersom den säl som jagas inte kan omhändertas annat än för jägarens eget bruk. Från och med i år kommer jakten dessutom att utökas; utöver skyddsjakt är det nu tillåtet med licensjakt på säl för att hålla efter beståndet. Jakten behövs för att skydda fisket och därmed behövs även fortsatta möjligheter till handel med sälprodukter.

Förslagen om tillkännagivande kom i samband med behandlingen av ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om handelsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. De handlar om internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22
8 förslagspunkter, 2 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor om internationell handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:11 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 2,

2019/20:67 av Hampus Hagman (KD),

2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 21,

2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 3-5,

2019/20:394 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 2, 6-11 och 13,

2019/20:879 av Pål Jonson (M),

2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C),

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6 i denna del,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 40 och 41,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 15,

2019/20:3024 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 6,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 31 i denna del,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 7 och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 19 3 33 294


2. Handel med sälprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om handel med sälprodukter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 23,

2019/20:904 av Linda Ylivainio och Per Schöldberg (båda C) yrkande 2,

2019/20:1012 av Åsa Coenraads (M),

2019/20:1362 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2668 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 27,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 12 och 13 samt

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 7 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 26 0 294


3. Reformering av WTO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:394 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 15 och

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 8 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 21 0 294


4. Den framtida handelsrelationen mellan Storbritannien och EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:394 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 12 och

2019/20:3024 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 21 0 294


5. Vissa frågor om EU:s inre marknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:383 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2019/20:394 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:529 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 7,

2019/20:856 av Mikael Strandman och Thomas Morell (båda SD),

2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6 i denna del,

2019/20:2664 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 22 i denna del,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 34,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 31 i denna del,

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 18 och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 72.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (L)

6. Exportförbudet för snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:384 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2019/20:1888 av David Josefsson (M) yrkande 1 och

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 14 (M, SD)

7. Handels- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:373 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:376 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:394 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5, 16 och 17,

2019/20:595 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 27,

2019/20:754 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:921 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S),

2019/20:1198 av Marlene Burwick m.fl. (S),

2019/20:1324 av Sten Bergheden (M),

2019/20:2448 av Karolina Skog och Lorentz Tovatt (båda MP) yrkandena 1-4,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 36,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 22 i denna del och 23,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 31,

2019/20:2785 av Roland Utbult (KD) yrkande 2,

2019/20:2863 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 2,

2019/20:2980 av Edward Riedl (M),

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 25,

2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 7,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 10 och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 46.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)
Reservation 18 (V)
Reservation 19 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 22 5 28 294


8. Hållbart företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:219 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 12 och 13,

2019/20:2132 av Johan Büser (S) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3041 av Serkan Köse (S) och

2019/20:3167 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 20 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294