Handikappfrågor

Socialutskottets bet 2005/06:SoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Motioner om handikappfrågor (SoU22)

Riksdagen sade nej motioner från allmänna motionastiden 2004 och 2005 om handikappfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

74 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-09
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-02-24
Trycklov: 2006-02-24
bet 2005/06:SoU22

Motioner om handikappfrågor (SoU22)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionastiden 2004 och 2005 om handikappfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-01
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.