Handikappfrågor

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Motioner om handikappfrågor (SoU22)

Riksdagen sade nej motioner från allmänna motionastiden 2004 och 2005 om handikappfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om handikappfrågor (SoU22)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionastiden 2004 och 2005 om handikappfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.