Handikappfrågor

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2007

Beslut

Nej till motioner om handikappfrågor (SoU4)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika handikappfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om handikappfrågor (SoU4)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika handikappfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.