Handikappfrågor

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2007

Beslut

Nej till motioner om handikappfrågor (SoU4)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika handikappfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-16
Justering: 2007-02-01
Betänkande publicerat: 2007-02-06
Trycklov: 2007-02-06
Reservationer 7
Betänkande 2006/07:SoU4

Nej till motioner om handikappfrågor (SoU4)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika handikappfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-15
4

Beslut

Beslut: 2007-02-21
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 februari 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny handikapputredning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkandena 1 och 6.

Reservation 1 (v)

2. Ökad tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So256, 2006/07:So297, 2006/07:So359, 2006/07:So417 och 2006/07:So427.

3. Internationellt arbete för att motverka våld mot funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So307 yrkande 5.

4. Detaljerad nationell vägdatabas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So390.

5. Genomförande av hjälpmedelsutredningens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So382 yrkande 3 och 2006/07:So445.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1121116
m90007
c26003
fp23005
kd18006
v01804
mp13204
Totalt28221145

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Ny hjälpmedelsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So257.

7. Sexhjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkande 4.

Reservation 3 (v)

8. Taltjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkande 5.

Reservation 4 (v)

9. Glasögon för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So277 och 2006/07:So466.

Reservation 5 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m90007
c26003
fp23005
kd19005
v13414
mp16003
Totalt187120141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Aspergers syndrom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So446.

11. Daglig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So382 yrkande 7 och 2006/07:So437 yrkande 4.

12. Särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So437 yrkande 5.

Reservation 6 (v)

13. Hyresuttag på gemensamhetsutrymmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So440.

14. Juridiskt biträde för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So356 yrkandena 1 och 2.

15. Riktlinjer för anställning av personal inom handikappomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So419.

Reservation 7 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m91006
c26003
fp23005
kd19005
v11704
mp17002
Totalt177133039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag