Handikappfrågor

Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om handikappfrågor (SoU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om olika handikappfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om handikappfrågor (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om olika handikappfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.