Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Justitieutskottets bet 2016/17:JuU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2017

Beslut

Handlingsplan för att skydda barn mot människohandel och sexuella övergrepp (JuU5)

Regeringen har lämnat en skrivelse med handlingsplanen 2016-2018 för att skydda för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Justitieutskottet har granskat regeringens skrivelse och ser positivt på handlingsplanen. Utskottet anser, precis som regeringen, att arbetet mot detta bör vara en högt prioriterad fråga. Utskottet tror att åtgärderna i handlingsplanen kommer att minska riskerna för dessa brott och tror att det som föreslås kan:

  • öka effektiviteten och samordningen hos statliga myndigheter
  • utveckla kunskapen inom området
  • förebygga och hindra brott mot barn
  • ge barn det stöd de behöver.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till motioner inom området. Motionerna handlade bland annat om förbättring och effektivisering av arbetet mot människohandel, polisens arbete mot barnprostitution samt möjligheten att ändra straffreglerna för grooming.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-13
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Reservationer 17
bet 2016/17:JuU5

Handlingsplan för att skydda barn mot människohandel och sexuella övergrepp (JuU5)

Regeringen har lämnat en skrivelse med handlingsplanen 2016-2018 för att skydda för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Justitieutskottet har granskat regeringens skrivelse och ser positivt på handlingsplanen. Utskottet anser, precis som regeringen, att arbetet mot detta bör vara en högt prioriterad fråga. Utskottet tror att åtgärderna i handlingsplanen kommer att minska riskerna för dessa brott och tror att det som föreslås kan:

  • öka effektiviteten och samordningen hos statliga myndigheter
  • utveckla kunskapen inom området
  • förebygga och hindra brott mot barn
  • ge barn det stöd de behöver.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner inom området. Motionerna handlar bland annat om förbättring och effektivisering av arbetet mot människohandel, polisens arbete mot barnprostitution samt möjligheten att ändra straffreglerna för grooming.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-01-24
Debatt i kammaren: 2017-01-25
4

Beslut

Beslut: 2017-01-25
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 januari 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omedelbart omhändertagande enligt LVU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 1 (L)

2. Höjt straff för köp av sexuell handling av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 2 (L)

3. Oaktsamhetskravet i förhållande till ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 3 (L)

4. Höjt straff för kontakt med barn i sexuellt syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 70 0 0 14
SD 34 0 0 14
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 269 17 0 63


5. Höjt straff för sexualbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:65 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 14
SD 0 34 0 14
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 254 34 0 61


6. Effektivare lagstiftning mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39.

Reservation 6 (C)

7. Lättare att döma ut hårda straff för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2303 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 20.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 14
SD 0 34 0 14
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 254 34 0 61


8. Ändra i straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2736 av Hans Hoff (S).

9. Självständig och oberoende rapportör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:50 av Johan Hedin (C).

Reservation 8 (C)

10. Arbete på EU-nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 4 och 5.

Reservation 9 (L)

11. Effektivisera det internationella polisiära samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 38.

Reservation 10 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 14
SD 34 0 0 14
MP 22 0 0 3
C 0 16 0 6
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 272 16 0 61


12. Nationell handlingsplan mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 14
SD 34 0 0 14
MP 22 0 0 3
C 0 16 0 6
V 17 0 0 4
L 0 17 0 2
KD 0 16 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 169 119 0 61


13. Barnperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 12 (L)

14. Uppdraget till Barnombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:67 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (KD)

15. Polismyndighetens resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:67 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 14
SD 34 0 0 14
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 0 16 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 272 16 0 61


16. Prioritera arbetet mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 43.

17. Åtgärder för att förhindra att barn försvinner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 15 (L)

18. Socialtjänsten bör ges möjlighet att begära reflektionstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:666 av Tina Acketoft (L).

Reservation 16 (L)

19. Ändra reglerna om uppehållstillstånd för offer för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 17 (L)

20. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:192 till handlingarna.