Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

JuSoUs betänkande 2007/08:JuSoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor (JuSoU1)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Handlingsplan omfattar också hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt rör det sig om 56 åtgärder inom sex områden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan samt ökade kunskaper. Det sammmansatta justitie- och socialutskottet konstaterar att åtgärderna utgör en kraftfull höjning av de konkreta insatserna inom en lång rad områden i samhället. Utskottet menar att insatserna kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

76 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-12
Justering: 2008-04-08
Betänkande publicerat: 2008-04-10
Trycklov: 2008-04-10
Reservationer 57
Betänkande 2007/08:JuSoU1

Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor (JuSoU1)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Handlingsplan omfattar också hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Totalt rör det sig om 56 åtgärder inom sex områden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, ökad samverkan samt ökade kunskaper. Det sammmansatta justitie- och socialutskottet konstaterar att åtgärderna utgör en kraftfull höjning av de konkreta insatserna inom en lång rad områden i samhället. Utskottet menar att insatserna kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-24
4

Beslut

Beslut: 2008-05-07
82 förslagspunkter, 70 acklamationer, 12 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:39 till handlingarna.

2. Analys av våldets strukturella orsaker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 5, 2007/08:Ju8 yrkande 1, 2007/08:Ju9 yrkande 1, 2007/08:Ju10 yrkande 1, 2007/08:Ju402 yrkande 10 och 2007/08:A402 yrkande 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m790018
c23006
fp23005
kd20004
v01705
mp01405
Totalt145143061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Barnperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 12.

Reservation 2 (s, v)

4. Breddat engagemang i kampen mot våldet i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju7 yrkande 2.

Reservation 3 (s, v)

5. Redovisning av avsatta resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 3 och 2007/08:Ju8 yrkande 16.

Reservation 4 (s, v)

6. Myndigheternas regleringsbrev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 4.

7. Uppföljning av riksdagens kvinnofridsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju268.

8. Arbetsgrupp för utveckling av kunskaper m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju10 yrkande 6.

Reservation 5 (v, mp)

9. Årlig skrivelse om våldet mot kvinnor och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju303 och 2007/08:Ju306.

Reservation 6 (s, v)

10. Samarbetet med de nordiska och baltiska länderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju12.

11. Övriga motioner om arbetet mot våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 2, 2007/08:Ju359 yrkande 1, 2007/08:Ju366, 2007/08:Ju424 yrkande 7 och 2007/08:So566 yrkande 1.

12. Förbättringar av statistiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkandena 3 och 13 samt 2007/08:Ju246 yrkandena 8 och 12.

Reservation 7 (s, v)

13. Nationell kostnadsberäkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 11 och 2007/08:Ju392 yrkande 6.

Reservation 8 (v)

14. Skärpning av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju10 yrkande 5, 2007/08:So566 yrkande 3 och 2007/08:A402 yrkande 11.

Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s10111018
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v15115
mp01405
Totalt26626156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Stöd till misshandlade personer att våga anmäla brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju426.

16. Utbildning för personal som möter äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 16.

Reservation 10 (s, v)

17. Förstärkt tillsyn av socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkandena 12 och 13.

Reservation 11 (v)

18. Uppföljning av enskilda myndigheter när det gäller ansvaret för kvinnofrid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju270 yrkande 3.

19. Nationellt utvecklingsprogram för dokumentation, uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju270 yrkande 4.

20. Hot- och riskbedömning hos socialtjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 14 i denna del.

Reservation 12 (s, v, mp)

21. Klassificering av skyddat boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 15.

Reservation 13 (s, v, mp)

22. Utveckling av socialtjänstens stöd till närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 5.

Reservation 14 (s)

23. Skyddat boende för HBT-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So294 yrkande 18.

Reservation 15 (v, mp)

24. Åtgärder för våldsutsatta äldre kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 7 och 2007/08:So296.

Reservation 16 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt151143055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Insatser för särskilt utsatta grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju7 yrkande 8.

Reservation 17 (s, v, mp)

26. Gömda och papperslösa kvinnor som utsätts för våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju9 yrkande 8.

Reservation 18 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt26431054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Särskilda kontaktpersoner inom polis och socialtjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkande 1.

Reservation 19 (v)

28. Utveckling av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So259 yrkandena 3, 5 och 6 samt 2007/08:So566 yrkande 7.

29. Barn som bevittnat våld som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So418.

30. Kriminalisering av situationen då barn bevittnat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju325 och 2007/08:Ju433 yrkande 11.

31. Barn som bevittnat våld som målsägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 10, 2007/08:So566 yrkande 8 och 2007/08:A402 yrkande 15.

Reservation 20 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v17005
mp01405
Totalt167127055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Utvärdering och utveckling av brottsofferjourernas arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 21.

33. Omhändertagande av sexualbrottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 19, 2007/08:Ju305 och 2007/08:Ju401 yrkande 3.

Reservation 21 (s, v, mp)

34. Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So264, 2007/08:So508 yrkande 2, 2007/08:A212 och 2007/08:A402 yrkande 14.

35. Insatser för funktionshindrade och andra särskilt utsatta kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 13, 2007/08:So265 och 2007/08:So381 yrkande 10.

Reservation 22 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt151143055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Insatser för kvinnor med missbruksproblem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 6, 2007/08:Ju392 yrkande 19, 2007/08:So210, 2007/08:So242 yrkande 6, 2007/08:So417 och 2007/08:So566 yrkande 6.

Reservation 23 (s, v, mp)

37. Plan för långsiktigt ekonomiskt ansvar för kvinnojourerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju9 yrkande 5.

Reservation 24 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1121017
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp13105
Totalt27619054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

38. Insatser och stöd till verksamheter som arbetar med våld i samkönade relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju359 yrkande 2, 2007/08:Ju392 yrkande 8, 2007/08:So294 yrkande 17, 2007/08:So335 yrkande 14 och 2007/08:A402 yrkande 13.

Reservation 25 (v)

39. Tillämpningen av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju7 yrkande 7.

Reservation 26 (s)

40. Elektronisk övervakning av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju233, 2007/08:Ju368, 2007/08:Ju392 yrkande 3, 2007/08:Ju406, 2007/08:Ju413, 2007/08:Ju433 yrkande 13 och 2007/08:A402 yrkande 9.

Reservation 27 (s)
Reservation 28 (v)

41. Geografisk utvidgning av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju232 och 2007/08:Ju408.

42. Rätt att hämta tillhörigheter i skydd av polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju242 och 2007/08:Ju392 yrkande 2.

Reservation 29 (s, v)

43. Andra förebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju354, 2007/08:Ju429 och 2007/08:MJ409.

44. Ekonomisk trygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 4, 2007/08:So263 och 2007/08:A218.

Reservation 30 (s, v)

45. Livsvillkor för personer med skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju267 och 2007/08:Ju392 yrkande 4.

46. Översyn av socialtjänstlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:So508 yrkande 1.

47. Nationell och avgiftsfri kristelefon för utsatta kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju246 yrkande 9.

48. Metoder för att inom vården upptäcka förekomst av våldsutsatthet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 10 och 2007/08:So219.

Reservation 31 (s, v, mp)

49. Övrigt förebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju11.

Reservation 32 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp14005
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

50. Hot- och riskbedömningar hos polismyndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 14 i denna del och 2007/08:Ju271.

Reservation 33 (s)

51. Familjevåldsenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju392 yrkande 14.

Reservation 34 (v)

52. Barnperspektiv på utredningar om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju288 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:So259 yrkande 4.

Reservation 35 (s, v, mp)

53. Ökad kompetens hos polisen angående hedersrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju433 yrkande 18 och 2007/08:U304 yrkande 19.

54. Specialiståklagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju312.

55. Uppföljning av utredningar om våld och övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju410 yrkande 7.

Reservation 36 (v)

56. Utbildningar för domare och nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju10 yrkande 2.

57. Polisens bemötande av våldtäktsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju386 yrkande 7 och 2007/08:Ju404.

58. Utvärdering av fridskränkningsbestämmelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju270 yrkande 1 och 2007/08:Ju297 yrkande 1.

59. Utvärdering av sexualbrottslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju326, 2007/08:Ju401 yrkande 1, 2007/08:Ju410 yrkande 4, 2007/08:Ju432 yrkande 1 och 2007/08:Ju433 yrkande 14.

60. Bristande samtycke som grund för våldtäkt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju10 yrkande 4, 2007/08:Ju284, 2007/08:Ju386 yrkandena 1 och 4, 2007/08:Ju410 yrkande 5, 2007/08:Ju432 yrkandena 2-5 och 2007/08:A402 yrkande 12.

Reservation 37 (s)
Reservation 38 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c24005
fp23005
kd20004
v00175
mp00136
Totalt1501123057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

61. Våldtäkt mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju410 yrkande 6.

Reservation 39 (v)

62. Översyn av påföljderna för våld mot kvinnor och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju239.

63. Tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju389 yrkande 1.

64. Ordningen för utfärdande av rättsintyg m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkandena 18 och 20.

Reservation 40 (s, v, mp)

65. Målsägandebiträde under förundersökningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 17 och 2007/08:Ju433 yrkande 12.

Reservation 41 (s, v, mp)

66. Socialtjänstens arbete med våldsutövande män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 6, 2007/08:Ju244 yrkande 2 och 2007/08:Ju392 yrkande 20.

Reservation 42 (s, v)

67. Kriscenter m.m. för män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 8 och 2007/08:Ju10 yrkande 8.

Reservation 43 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 43 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m830014
c23006
fp24004
kd20004
v11605
mp01405
Totalt151143055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

68. Behandling för män som dömts för våld mot kvinnor samt för sexualbrottsdömd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju10 yrkande 3, 2007/08:Ju270 yrkande 2, 2007/08:Ju386 yrkande 3, 2007/08:Ju402 yrkande 9, 2007/08:Ju410 yrkande 11, 2007/08:So566 yrkandena 4 och 5 samt 2007/08:A402 yrkande 7.

Reservation 44 (v)

69. Ökad samverkan mellan kommun och kriminalvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 9, 2007/08:Ju209 yrkande 2, 2007/08:Ju265, 2007/08:Ju378, 2007/08:Ju434 och 2007/08:So407 yrkande 2.

Reservation 45 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt150144055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

70. Kemisk kastrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju369.

71. Kriminalvårdens hot- och riskbedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju402 yrkande 8 och 2007/08:A402 yrkande 6.

72. Länsövergripande behovs- och åtgärdsanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 2.

Reservation 46 (s)

73. Insatser på kommun- och landstingsnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju246 yrkande 7 och 2007/08:Ju392 yrkande 18.

Reservation 47 (s)
Reservation 48 (v)

74. Samordning inom och mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 2 och 2007/08:A402 yrkande 1.

Reservation 49 (v)

75. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju7 yrkande 1, 2007/08:Ju8 yrkande 6, 2007/08:Ju9 yrkande 4, 2007/08:Ju276, 2007/08:Ju288 yrkande 1, 2007/08:Ju392 yrkande 15, 2007/08:Ju393 yrkande 9 och 2007/08:Ju433 yrkande 9.

Reservation 50 (s, v, mp)

76. Barnahusets målgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju8 yrkande 7.

Reservation 51 (s, v)

77. Samordnade rättsprocesser i barnmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju269.

Reservation 52 (s)

78. Inrättande av ett forskningsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju244 yrkande 1 och 2007/08:Ju386 yrkande 6.

Reservation 53 (s, v)

79. Förebyggande arbete i utbildningsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju9 yrkande 3 och 2007/08:Ju10 yrkande 7.

Reservation 54 (v, mp)

80. Haverikommission vid dödligt våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 4, 2007/08:Ju9 yrkande 10, 2007/08:Ju246 yrkande 5, 2007/08:Ju390, 2007/08:Ju392 yrkande 5 och 2007/08:So297.

Reservation 55 (s, v)

81. Krav på kunskap om mäns våld mot kvinnor i vissa yrkesexamina m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju8 yrkande 11, 2007/08:Ju9 yrkande 9 och 2007/08:Ub481.

Reservation 56 (s, mp)
Reservation 57 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 56 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1112017
m820015
c24005
fp24004
kd20004
v00175
mp01405
Totalt1511261755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

82. NCK:s kompetens om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 yrkande 33.