Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2012

Beslut

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (KU18)

Regeringen har i en skrivelse redovisat en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Syftet med handlingsplanen är att:

 • Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna.
 • Öka kunskapen om våldsbejakande extremism.
 • Stärka strukturerna för samverkan.
 • Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper.
 • Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.
 • Fördjupa det internationella samarbetet.

Planen innehåller 15 åtgärder som utgör den strategiska inriktningen för regeringens fortsatta arbete på området. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-04-10
Justering: 2012-04-12
Betänkande publicerat: 2012-04-18
Trycklov: 2012-04-18
Reservationer 1
Betänkande 2011/12:KU18

Alla beredningar i utskottet

2012-04-10, 2012-03-20, 2012-02-02

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (KU18)

Regeringen har i en skrivelse redovisat en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Syftet med handlingsplanen är att:

 • Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna.
 • Öka kunskapen om våldsbejakande extremism.
 • Stärka strukturerna för samverkan.
 • Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper.
 • Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.
 • Fördjupa det internationella samarbetet.

Planen innehåller 15 åtgärder som utgör den strategiska inriktningen för regeringens fortsatta arbete på området. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-02
4

Beslut

Beslut: 2012-05-02
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 2 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K413 yrkandena 1 och 2, 2010/11:U245 yrkande 1, 2011/12:K5, 2011/12:K6, 2011/12:K7 yrkandena 1-3, 2011/12:K368, 2011/12:Ju333 yrkande 2 och 2011/12:U251 yrkande 1 och lägger skrivelse 2011/12:44 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt30019030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag