Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Justitieutskottets bet 2008/09:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2009

Beslut

Krafttag mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (JuU4)

Regeringen har redovisat för riksdagen en ny handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det som primärt upprätthåller människohandeln och prostitutionen är efterfrågan, det vill säga att människor, främst män, köper sex. Detta utgör ett allvarligt hinder för mänskliga rättigheter, social jämlikhet och jämställdhet. I första hand är det kvinnor och flickor som drabbas men även män och pojkar utnyttjas. Handlingsplanen innebär att regeringen kommer att satsa totalt 213 miljoner kronor på olika konkreta insatser fram till 2010. Planen har ett tydligt fokus på den utsatta individens behov av skydd och omfattar följande fem insatsområden: ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad nationell och internationell samverkan samt ökad kunskap. Särskilda åtgärder kommer att riktas till barn och ungdomar. Insatser för att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster är avgörande för att komma till rätta med problemen. Regeringen avser att följa upp planen 2011 och därefter redovisa resultatet för riksdagen. Justitieutskottet konstaterar i sitt beslutsunderlag att handlingsplanen är kraftfull och att de insatser som presenteras kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå när det gäller bekämpningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-12-16
Justering: 2009-02-10
Betänkande publicerat: 2009-02-11
Trycklov: 2009-02-11
Reservationer 24
bet 2008/09:JuU4

Krafttag mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (JuU4)

Regeringen har redovisat för riksdagen en ny handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det som primärt upprätthåller människohandeln och prostitutionen är efterfrågan, det vill säga att människor, främst män, köper sex. Detta utgör ett allvarligt hinder för mänskliga rättigheter, social jämlikhet och jämställdhet. I första hand är det kvinnor och flickor som drabbas men även män och pojkar utnyttjas.

Handlingsplanen innebär att regeringen kommer att satsa totalt 213 miljoner kronor på olika konkreta insatser fram till 2010. Planen har ett tydligt fokus på den utsatta individens behov av skydd och omfattar följande fem insatsområden: ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad nationell och internationell samverkan samt ökad kunskap.

Särskilda åtgärder kommer att riktas till barn och ungdomar. Insatser för att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster är avgörande för att komma till rätta med problemen. Regeringen avser att följa upp planen 2011 och därefter redovisa resultatet för riksdagen.

Justitieutskottet konstaterar att handlingsplanen är kraftfull och att de insatser som presenteras kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå när det gäller bekämpningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-19
4

Beslut

Beslut: 2009-02-25
27 förslagspunkter, 25 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 februari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:167 till handlingarna.

2. Allmänt om handlingsplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju204, 2008/09:Ju1 yrkande 1 och 2008/09:Ju466 yrkande 18.

Reservation 1 (s, v, mp)

3. Områdesövergripande satsning på att bekämpa prostitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U262 yrkande 3 och 2007/08:Ju340 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

4. Obligatoriska utbildningsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju5 yrkande 6.

Reservation 3 (mp)

5. Skyddade boenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A310 yrkande 6, 2008/09:Ju1 yrkande 5, 2008/09:Ju466 yrkandena 10 och 11 samt 2008/09:A398 yrkande 6.

Reservation 4 (s, v)

6. Utvidgat uppdrag till Statens institutionsstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju3 yrkande 2.

Reservation 5 (v)

7. Ett tryggare återvändande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju466 yrkandena 12 och 16 samt 2008/09:Ju467 yrkande 11.

8. Permanent uppehållstillstånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju341 yrkande 9, 2008/09:Ju3 yrkande 9, 2008/09:Ju5 yrkande 7, 2008/09:Ju466 yrkande 13, 2008/09:Sf319 yrkande 9 och 2008/09:Sf368 yrkande 17.

Reservation 6 (v, mp)

9. Insatser riktade till sexköpare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju409 yrkande 4, 2008/09:Ju1 yrkande 9, 2008/09:Ju3 yrkande 4 och 2008/09:Ju398 yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (s, v, mp)

10. Insatser riktade till personer i prostitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U262 yrkande 4, 2007/08:Ju340 yrkande 1 och 2008/09:Ju3 yrkandena 1, 10 och 11.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1031125
m820015
c25004
fp23005
kd19005
v01903
mp16003
Totalt26820160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Lärarutbildningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju3 yrkandena 6 och 7.

Reservation 9 (s, v, mp)

12. Operativa insatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 99, 2006/07:Ju283, 2006/07:Ju315 yrkandena 7 och 8, 2006/07:A272 yrkande 3, 2007/08:Ju419 yrkandena 6 och 7, 2007/08:A310 yrkande 4, 2008/09:Sk463 yrkande 4, 2008/09:Ju325, 2008/09:Ju398 yrkande 3 och 2008/09:Ju466 yrkandena 4-6.

Reservation 10 (s)

13. Samordningstjänst i Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju227 yrkande 2, 2007/08:Ju424 yrkande 1, 2008/09:Ju3 yrkande 8 och 2008/09:Ju4 yrkande 5.

Reservation 11 (s, v, mp)

14. Nationell kommissionär

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju1 yrkande 2.

Reservation 12 (s, v)

15. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju272, 2008/09:Ju4 yrkandena 1 och 4, 2008/09:Ju5 yrkandena 4 och 8, 2008/09:Ju379 yrkande 46, 2008/09:Ju398 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Ju466 yrkande 14.

Reservation 13 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c25004
fp23005
kd19005
v01903
mp01603
Totalt150141058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Parlamentarisk referensgrupp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju1 yrkande 8 och 2008/09:Ju295.

Reservation 14 (s, v)

17. Tilläggsdirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju3 yrkande 3.

Reservation 15 (v)

18. Översyn av straffbestämmelsen om människohandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju303, 2006/07:Ju315 yrkandena 6 och 9, 2006/07:U264 yrkande 18, 2007/08:Ju215, 2007/08:Ju419 yrkandena 2, 5 och 8, 2007/08:Ju424 yrkande 3, 2007/08:Ju431 yrkande 4, 2007/08:Ju433 yrkandena 7 och 17, 2008/09:Ju4 yrkande 2, 2008/09:Ju379 yrkandena 18, 19, båda i denna del, och 47 samt 2008/09:Ju466 yrkandena 1, 2, 8 och 9.

Reservation 16 (s, v)

19. Europarådets konvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju250, 2007/08:Ju205, 2008/09:Ju1 yrkande 14 och 2008/09:Ju2.

Reservation 17 (s, v)

20. Information till offer för människohandel för sexuella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju340 yrkande 4.

21. Åtgärder mot prostitution på statliga kasinon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju3 yrkande 5.

Reservation 18 (v)

22. Myndighetssamverkan för att motverka prostitution och människohandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju5 yrkande 1, 2008/09:Ju265, 2008/09:Ju460 och 2008/09:Ju466 yrkande 15.

Reservation 19 (mp)

23. Samverkan med transportsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju261.

Reservation 20 (s, v)

24. Internationella frågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju315 yrkande 5, 2006/07:Ju389, 2007/08:Ju340 yrkande 5, 2007/08:Ju391, 2007/08:Ju409 yrkande 7, 2007/08:Ju419 yrkande 4, 2007/08:Ju424 yrkandena 5 och 6, 2008/09:Ju1 yrkandena 3, 6, 7, 10-13, 15 och 17, 2008/09:Ju3 yrkande 12, 2008/09:Ju4 yrkande 6, 2008/09:Ju267, 2008/09:Ju277 yrkande 2, 2008/09:Ju396, 2008/09:Ju466 yrkande 17, 2008/09:Ju467 yrkande 12 och 2008/09:U349 yrkande 31.

Reservation 21 (s, v, mp)

25. Kartläggning av antalet offer för prostitution och människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju5 yrkandena 2, 3 och 5 samt 2008/09:Ju398 yrkande 6.

Reservation 22 (v, mp)

26. Undersökning om sexualvanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju1 yrkande 16.

Reservation 23 (s, v)

27. Utbildning om feminism och jämställdhetsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju1 yrkande 4.

Reservation 24 (s, v)