Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2011

Beslut

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål (JuU18)

I en skrivelse redovisar regeringen hur hemlig teleavslyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning har använts vid förundersökningar i brottsmål under 2009. Skrivelsen omfattar dock inte hur dessa hemliga tvångsmedel har använts av Säkerhetspolisen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg och sa samtidigt nej till en motion som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål (JuU18)

I en skrivelse redovisar regeringen hur hemlig teleavslyssning, hemlig

teleövervakning och hemlig kameraövervakning har använts vid

förundersökningar i brottsmål under 2009. Skrivelsen

omfattar dock inte hur dessa hemliga tvångsmedel har använts av Säkerhetspolisen.

Justitieutskottet förslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg och föreslår också att riksdagen säger nej till en motion som väckts med anledning av skrivelsen.

Motionen tar upp bland annat upp att skrivelsen borde redovisa mer information. Exempelvis vilka uppgifter som inhämtats med stöd av lagen om elektronisk kommunikation och hur myndigheterna använt buggning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.