Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2008

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen inte ansvarar för frågorna. Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa lärosäten, tillträdesfrågor, rekrytering till högskolestudier, högskoleutbildningars innehåll, nya högskoleutbildningar, vidareutbildning, validering, studentfrågor och högskolans personal.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

80 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-29
Justering: 2008-03-06
Betänkande publicerat: 2008-03-07
Trycklov: 2008-03-07
Reservationer 26
Betänkande 2007/08:UbU9

Nej till motioner om högskolan (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om högskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen inte ansvarar för frågorna. Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa lärosäten, tillträdesfrågor, rekrytering till högskolestudier, högskoleutbildningars innehåll, nya högskoleutbildningar, vidareutbildning, validering, studentfrågor och högskolans personal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-02
4

Beslut

Beslut: 2008-04-03
35 förslagspunkter, 29 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Högskolans framtida utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub226 yrkande 5, 2007/08:Ub444 yrkande 5, 2007/08:Ub465, 2007/08:Ub510 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:N341 yrkande 4.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v00202
mp14005
Totalt1651102054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Systemet för resursfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub510 yrkandena 3 och 12.

Reservation 3 (s)

3. Högskolestyrelsernas ledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub205, 2007/08:Ub500 yrkande 1 och 2007/08:Ub510 yrkande 13.

Reservation 4 (s)

4. Högskolornas regionala spridning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub250 och 2007/08:Ub417.

Reservation 5 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v11542
mp14005
Totalt166125454

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Högskolornas uppdrag om samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub260 yrkandena 1 och 2.

6. Finansiering av lärcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub346 och 2007/08:Ub434.

7. Uppföljning av studenter efter avslutad högskoleutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub439, 2007/08:Ub498 yrkande 8 och 2007/08:Ub510 yrkande 8.

Reservation 6 (s, mp)

8. Uppföljning av högskolornas jämställdhetsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 yrkande 31.

Reservation 7 (mp)

9. Framtida förstärkningar av vissa lärosäten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub268, 2007/08:Ub278, 2007/08:Ub329, 2007/08:Ub427, 2007/08:Ub432 och 2007/08:Ub529.

10. Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub510 yrkande 10.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v02002
mp01405
Totalt151144054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Validering av reell kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub443 yrkande 3.

Reservation 9 (s)

12. Övriga tillträdesfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö223 yrkande 9, 2007/08:Ub226 yrkande 8 och 2007/08:Ub443 yrkande 2.

13. Breddad rekrytering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub443 yrkande 1, 2007/08:Ub444 yrkande 1 och 2007/08:Ub510 yrkandena 6 och 11.

Reservation 10 (s)

14. Övriga rekryteringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So402 yrkande 3, 2007/08:Ub304 yrkande 2, 2007/08:Ub336, 2007/08:Ub351, 2007/08:Ub414 och 2007/08:Ub425.

15. Högskoleutbildningars kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub444 yrkande 2 och 2007/08:Ub510 yrkande 5.

Reservation 11 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v02002
mp14005
Totalt165130054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Övergången mellan studier och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub498 yrkande 7, 2007/08:Ub510 yrkande 7 och 2007/08:A400 yrkande 17.

Reservation 12 (s, mp)

17. Kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner i högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So294 yrkande 6, 2007/08:So335 yrkande 33, 2007/08:Ub422 yrkande 7, 2007/08:Ub454, 2007/08:Ub455 och 2007/08:Ub550.

Reservation 13 (v)
Reservation 14 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090021
m840013
c26003
fp21007
kd20004
v00202
mp01405
Totalt260142055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Arbetsmiljökunskap i vissa utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A381 yrkande 12.

Reservation 15 (v)

19. Utbildning av lärare i svenska för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub271 yrkande 3.

Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m830014
c25004
fp21007
kd20004
v02002
mp14005
Totalt27320056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Kunskap om jämställdhet i högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub212 yrkande 2, 2007/08:Ub397, 2007/08:Ub443 yrkande 5, 2007/08:Ub566 yrkande 33 och 2007/08:A402 yrkande 32.

Reservation 17 (v)
Reservation 18 (mp)

21. Utomhuspedagogik i lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub557 yrkande 2.

Reservation 19 (mp)

22. Kunskaper om sex och samlevnad i lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub274 yrkande 1, 2007/08:Ub330 yrkande 1 och 2007/08:Ub537 yrkande 1.

Reservation 20 (v)

23. Övriga frågor gällande högskoleutbildningars innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So228 yrkande 3, 2007/08:So316 yrkande 4, 2007/08:So487 yrkande 3, 2007/08:Ub223, 2007/08:Ub243, 2007/08:Ub254, 2007/08:Ub276, 2007/08:Ub293, 2007/08:Ub364, 2007/08:Ub378, 2007/08:Ub388 yrkande 1, 2007/08:Ub423 yrkande 1, 2007/08:Ub438, 2007/08:Ub444 yrkandena 3 och 4, 2007/08:Ub500 yrkande 3 och 2007/08:Ub544.

24. Särskild lärarutbildning för yrkeslärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub514 yrkande 1.

Reservation 21 (s)

25. Imamutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub210 och 2007/08:Ub282.

Reservation 22 (s)

26. Utbildning av tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf344 yrkande 29.

Reservation 23 (mp)

27. Övriga förslag om nya högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub241, 2007/08:Ub267, 2007/08:Ub341, 2007/08:Ub489 och 2007/08:Ub564.

28. Information vid validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A349 yrkande 16.

Reservation 24 (v)

29. Lärcentrum för utomhuspedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub558.

30. Övriga förslag om vidareutbildning och validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub289, 2007/08:Ub330 yrkande 2, 2007/08:Ub395, 2007/08:Ub415 yrkande 3 och 2007/08:Ub431.

31. Övriga utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub328, 2007/08:Ub442, 2007/08:Ub490 och 2007/08:Ub500 yrkande 2.

32. Likabehandling av studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So295 yrkande 16, 2007/08:So335 yrkande 30 och 2007/08:Ub422 yrkandena 8 och 9.

Reservation 25 (v, mp)

33. Sexuella trakasserier inom högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A402 yrkande 37.

Reservation 26 (mp)

34. Kårobligatoriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub380 och 2007/08:Ub538 yrkandena 1-3.

35. Högskolans personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ub226 yrkandena 6 och 7.