Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 2009

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse till riksdagen om kvalitet i högre utbildning. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2008. Skälen är i huvudsak gällande bestämmelser, planerade eller geenomförda åtgärder, rådande ansvarsförhållanden samt pågående utrednings- och beredningsarbeten. Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar, högskoleutbildningars innehåll, tillträdesfrågor, rekrytering till högskolestudier, vidareutbildning och validering, studentfrågor och högskolans personal.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelse 2008/09:RRS11 till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

101 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-29
Justering: 2009-03-19
Betänkande publicerat: 2009-03-20
Trycklov: 2009-03-20
Reservationer 42
Betänkande 2008/09:UbU15

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse till riksdagen om kvalitet i högre utbildning. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2008. Skälen är i huvudsak gällande bestämmelser, planerade eller genomförda åtgärder, rådande ansvarsförhållanden samt pågående utrednings- och beredningsarbeten. Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar, högskoleutbildningars innehåll, tillträdesfrågor, rekrytering till högskolestudier, vidareutbildning och validering, studentfrågor och högskolans personal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-02
4

Beslut

Beslut: 2009-04-15
42 förslagspunkter, 39 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 april 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens styrelses redogörelse angående hög kvalitet i högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RRS11 till handlingarna.

2. Högskolepolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub246, 2008/09:Ub285 yrkande 5, 2008/09:Ub591 yrkande 5 och 2008/09:Ub594 yrkandena 1, 2 och 12.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c25004
fp21007
kd21003
v00184
mp16003
Totalt1701121849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Högskolans internationalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub594 yrkande 14.

Reservation 2 (s)

4. Systemet för resurstilldelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub508, 2008/09:Ub573 och 2008/09:Ub594 yrkandena 3 och 11.

Reservation 3 (s)

5. Högskolans samverkansuppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub371 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N279 yrkande 6 och 2008/09:N377 yrkande 16.

Reservation 4 (v)

6. Jämställdhet inom högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A395 yrkande 29.

Reservation 5 (mp)

7. Förstärkningar av lärarutbildningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub589 yrkande 8 och 2008/09:Ub598 yrkandena 1 och 3.

Reservation 6 (s)

8. Arktis universitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub260.

Reservation 7 (s)

9. Antalet platser på läkarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub300, 2008/09:Ub318 och 2008/09:Ub513.

Reservation 8 (s)

10. Tolkutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So212 yrkande 2, 2008/09:Ub280 och 2008/09:Ub433.

Reservation 9 (v)

11. Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub323.

Reservation 10 (s)

12. Förstärkningar av universitet och högskolor i Västsverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub580.

Reservation 11 (s)

13. Professur i migrationsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf331 yrkande 45.

Reservation 12 (v)

14. Högskoleutbildning i minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A402 yrkande 46.

Reservation 13 (mp)

15. Övriga förslag om förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub273, 2008/09:Ub278, 2008/09:Ub302, 2008/09:Ub304, 2008/09:Ub320, 2008/09:Ub474 och 2008/09:Ub555.

16. Nya högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So542 yrkande 2, 2008/09:Ub235, 2008/09:Ub237, 2008/09:Ub520, 2008/09:Ub535, 2008/09:Ub551 och 2008/09:Ub560.

17. Högskoleutbildningars arbetslivsrelevans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub345, 2008/09:Ub371 yrkande 4 och 2008/09:Ub594 yrkande 7.

Reservation 14 (s)

18. Kunskaper om jämställdhet i högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub276, 2008/09:Ub299, 2008/09:Ub322, 2008/09:Ub369 yrkande 2, 2008/09:Ub398, 2008/09:Ub438 och 2008/09:A395 yrkande 30.

Reservation 15 (s)
Reservation 16 (mp)

19. Kunskaper om sex och samlevnad i lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So286 yrkande 3, 2008/09:So552 yrkande 3, 2008/09:Ub239, 2008/09:Ub248, 2008/09:Ub337 yrkande 2, 2008/09:Ub467 yrkande 1, 2008/09:Ub546 yrkande 1 och 2008/09:Ub547.

Reservation 17 (s)
Reservation 18 (mp)

20. Övriga förslag om lärarutbildningens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So508 yrkande 2, 2008/09:Ub394, 2008/09:Ub574 och 2008/09:Ub598 yrkandena 5 och 9.

Reservation 19 (s)

21. Kunskaper om homosexuella, bisexuella och transpersoner i vissa högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub413 yrkandena 3 och 4, 2008/09:Ub464 yrkande 7 och 2008/09:A355 yrkande 23.

Reservation 20 (s, mp)
Reservation 21 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c25004
fp21007
kd20004
v00193
mp01603
Totalt1531271950

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Kunskaper om tillgänglighet i arkitektutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:So554 yrkande 5.

Reservation 22 (v)

23. Kunskaper om arbetsmiljö i vissa utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A316 yrkande 2 och 2008/09:A403 yrkande 4.

Reservation 23 (v)

24. Övriga förslag om högskoleutbildningars innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So516 yrkande 4, 2008/09:So551 yrkande 3, 2008/09:Kr359 yrkande 3, 2008/09:Ub226, 2008/09:Ub240, 2008/09:Ub249, 2008/09:Ub267, 2008/09:Ub284, 2008/09:Ub286, 2008/09:Ub352, 2008/09:Ub374, 2008/09:Ub475, 2008/09:Ub515, 2008/09:Ub537 och 2008/09:Ub571.

25. Grundläggande behörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub222 yrkandena 1-3 och 2008/09:Ub372 yrkande 4.

Reservation 24 (v)

26. Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub222 yrkande 4, 2008/09:Ub372 yrkande 3 och 2008/09:Ub594 yrkande 9.

Reservation 25 (s)
Reservation 26 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m870010
c25004
fp21007
kd21003
v00184
mp00163
Totalt1541113450

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Urval till högskoleutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub222 yrkandena 5 och 6 samt 2008/09:Ub372 yrkande 2.

Reservation 27 (v)

28. Meritkurser vid urval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub222 yrkande 7 och 2008/09:A402 yrkande 15.

Reservation 28 (v)
Reservation 29 (mp)

29. Övergång mellan yrkeshögskola och högskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub594 yrkande 13.

Reservation 30 (s)

30. Övergång mellan folkhögskola och högskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub330.

Reservation 31 (s)

31. Antagningsregler för lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub526 yrkande 3 och 2008/09:Ub598 yrkande 4.

Reservation 32 (s)
Reservation 33 (mp)

32. Antagningsregler för vårdlärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub568.

Reservation 34 (v)

33. Övriga förslag om tillträdesregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub313.

34. Rekrytering till högskolestudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 67, 2008/09:Ub372 yrkande 1, 2008/09:Ub594 yrkandena 6 och 10, 2008/09:Ub595 yrkande 8 och 2008/09:Ub601 yrkande 7.

Reservation 35 (s)

35. Rekrytering till lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub526 yrkande 30.

Reservation 36 (mp)

36. Ledarskapsprogram för chefer i skola, vård och omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi291 yrkande 8.

Reservation 37 (s)

37. Vidareutbildning för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub337 yrkande 3, 2008/09:Ub467 yrkande 2, 2008/09:Ub575, 2008/09:Ub595 yrkande 4, 2008/09:Ub598 yrkande 2 och 2008/09:Ub599 yrkande 6.

Reservation 38 (s)

38. Övriga förslag om vidareutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub224, 2008/09:Ub290 och 2008/09:Ub478.

39. Validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub213, 2008/09:Ub223 yrkandena 1-3, 2008/09:Ub405, 2008/09:Ub421 och 2008/09:Ub518.

Reservation 39 (s)
Reservation 40 (v)

40. Övriga utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub255, 2008/09:Ub272, 2008/09:Ub370 och 2008/09:Ub549.

Reservation 41 (s)

41. Studentfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub222 yrkande 8, 2008/09:Ub577 och 2008/09:A395 yrkande 34.

Reservation 42 (v)

42. Högskolans personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub285 yrkandena 6 och 7.