Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om högskolan. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar och deras innehåll, breddad rekrytering och frågor om tillträde till högskolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-10
Justering: 2011-03-10
Betänkande publicerat: 2011-03-14
Trycklov: 2011-03-14
Reservationer 20
Betänkande 2010/11:UbU11

Nej till motioner om högskolan (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om högskolan. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar och deras innehåll, breddad rekrytering och frågor om tillträde till högskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-31
4

Beslut

Beslut: 2011-03-31
17 förslagspunkter, 11 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande högskolefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub254, 2010/11:Ub282, 2010/11:Ub385, 2010/11:Ub398, 2010/11:Ub445, 2010/11:Ub485 yrkande 1 och 2010/11:N405 yrkande 2.

Reservation 1 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP18106
FP20004
C19004
SD02000
V01702
KD14005
Totalt169138042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Nytt resurstilldelningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub485 yrkande 2.

Reservation 2 (S, V)

3. Höjd kvalitet i undervisningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub485 yrkande 3.

Reservation 3 (S, V)

4. Utbyggnad av högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub485 yrkande 5.

Reservation 4 (S, V)

5. Framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub216, 2010/11:Ub300, 2010/11:Ub306, 2010/11:Ub334, 2010/11:Ub382, 2010/11:Ub391, 2010/11:Ub396 yrkande 7, 2010/11:Ub399, 2010/11:Ub463, 2010/11:Ub474, 2010/11:T332 yrkande 5 och 2010/11:N323 yrkande 5.

Reservation 5 (V)

6. Nya högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub342, 2010/11:Ub397, 2010/11:Ub436, 2010/11:Ub452, 2010/11:Ub461, 2010/11:Ub470 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:N421 yrkande 10.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (SD)

7. Högskoleutbildningarnas innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So239 yrkande 3, 2010/11:So503 yrkande 2, 2010/11:So573 yrkande 14, 2010/11:Ub201, 2010/11:Ub206, 2010/11:Ub222, 2010/11:Ub246 yrkandena 2 och 3, 2010/11:Ub255, 2010/11:Ub269, 2010/11:Ub272, 2010/11:Ub301, 2010/11:Ub320, 2010/11:Ub325, 2010/11:Ub330, 2010/11:Ub345, 2010/11:Ub370, 2010/11:Ub395, 2010/11:Ub409, 2010/11:Ub412, 2010/11:Ub413, 2010/11:Ub438 yrkande 4, 2010/11:Ub462, 2010/11:Ub469, 2010/11:Ub476 och 2010/11:MJ422 yrkande 6.

Reservation 8 (V)

8. Arbetsmiljökunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:A407 yrkande 4.

Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt27136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Hbt-frågor i undervisningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju401 yrkande 16.

Reservation 10 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt27136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub277 yrkande 2, 2010/11:Ub307, 2010/11:Ub344 yrkande 1, 2010/11:Ub357 yrkande 1, 2010/11:Ub363, 2010/11:Ub375, 2010/11:Ub438 yrkande 3 och 2010/11:Ub482 yrkande 7.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (V)

11. Lärarutbildning med inriktning mot fritidspedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ub285 yrkande 4.

Reservation 13 (V)

12. Breddad rekrytering och tillträdesfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub284 yrkande 1, 2010/11:Ub312 yrkandena 1 och 2, 2010/11:Ub364 och 2010/11:Ub485 yrkande 4.

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD20000
V00172
KD14005
Totalt1901001742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Meritpoäng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub284 yrkande 2 och 2010/11:Ub387 yrkande 1.

Reservation 16 (S, MP, V)

14. Återinförande av 25:4-regeln och urval till högskoleutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub257, 2010/11:Ub284 yrkandena 3 och 4, 2010/11:Ub387 yrkandena 2 och 3 samt 2010/11:Ub485 yrkande 6.

Reservation 17 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01702
KD14005
Totalt171136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Vidareutbildning och validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub384 och 2010/11:Ub386.

Reservation 18 (S)

16. Vissa övriga utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub322, 2010/11:Ub336 och 2010/11:Ub472.

Reservation 19 (S)

17. Studentfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub227 och 2010/11:Ub274.

Reservation 20 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD20000
V01603
KD14005
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag