Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om högskolan från den allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16. Förslagen handlade bland annat om anställda i högskolan, terminssystemet, lärarutbildningen och andrahandsuthyrning av studentbostäder.

Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat på grund av arbete som redan pågår och att förändringar redan genomförts.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

144 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-03-08
Justering: 2016-04-19
Trycklov: 2016-04-21
Reservationer 43
Betänkande 2015/16:UbU15

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om högskolan från den allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16. Förslagen handlar bland annat om anställda i högskolan, terminssystemet, lärarutbildningen och andrahandsuthyrning av studentbostäder.

Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, bland annat på grund av arbete som redan pågår och att förändringar redan genomförts.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-26
Debatt i kammaren: 2016-04-27
4

Beslut

Beslut: 2016-04-27
37 förslagspunkter, 31 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärosätenas autonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 6 och

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L)

2. Högskolestiftelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 2 (C)

3. Högskoleanställdas mobilitet mellan lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

4. Högskoleanställdas meriter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 4 (C)

5. Särskilda uppdrag till vissa lärosäten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:268 av Anders Hansson (M),

2014/15:1380 av Cecilia Magnusson (M),

2015/16:2423 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt (båda S) och

2015/16:2545 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (SD)

6. Permanenta försöksverksamheten med andrahandsuthyrning av studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 20,

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 10 och

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

7. Möjlighet till andrahandsuthyrning av studentbostäder för alla lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 7 (KD)

8. Lärosätessamarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:167 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) och

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 12 och 13.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 1 12
M 0 0 75 9
SD 0 44 0 4
MP 20 0 0 5
C 18 0 1 3
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 187 44 77 41


9. Högre utbildning i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1777 av Annie Lööf (C) yrkande 1 och

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 10 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 74 0 0 10
SD 44 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 294 20 0 35


10. Etablering av utländska lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 4,

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (C)

11. Resurstilldelningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:545 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (C) yrkande 1,

2014/15:594 av Jessica Polfjärd (M),

2014/15:655 av Johan Pehrson (FP) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1046 av Lars-Axel Nordell (KD),

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 15,

2014/15:2938 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),

2015/16:1 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:165 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD),

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 1 och 16,

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2772 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C) yrkande 1,

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 30 och

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)

12. Studieavgifter för tredjelandsstudenter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1972 av Emma Hult och Rasmus Ling (MP),

2015/16:947 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2015/16:1593 av Emma Hult och Rasmus Ling (båda MP) och

2015/16:3048 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 28.

Reservation 17 (C)

13. Vissa internationella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:541 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 1,

2014/15:2624 av Kerstin Lundgren (C),

2015/16:667 av Roger Haddad (FP) yrkande 3,

2015/16:696 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:841 av Serkan Köse (S) och

2015/16:1580 av Hans Rothenberg (M) yrkandena 1-3.

14. Utbildningsutbudet vid vissa lärosäten och kommunala lärcenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:445 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (S) yrkande 2,

2014/15:476 av Peter Persson m.fl. (S),

2014/15:952 av Monica Green m.fl. (S),

2014/15:959 av Suzanne Svensson m.fl. (S),

2014/15:1413 av Anna Wallén m.fl. (S),

2014/15:1922 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S),

2014/15:1936 av Ingemar Nilsson m.fl. (S),

2014/15:2142 av Peter Johnsson m.fl. (S),

2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S),

2015/16:324 av Åsa Lindestam (S),

2015/16:349 av Maria Andersson Willner m.fl. (S),

2015/16:633 av Anna Wallén m.fl. (S),

2015/16:651 av Lennart Axelsson (S),

2015/16:654 av Monica Green m.fl. (S),

2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S),

2015/16:1526 av Peter Persson m.fl. (S),

2015/16:2390 av Teresa Carvalho m.fl. (S) och

2015/16:2422 av Krister Örnfjäder och Håkan Juholt (båda S).

15. Utbudet av vissa yrkesutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:774 av Bengt Eliasson m.fl. (FP),

2014/15:1100 av Carina Herrstedt (SD),

2014/15:1690 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2014/15:1939 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (S),

2014/15:2549 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S) yrkande 2,

2015/16:650 av Lennart Axelsson m.fl. (S),

2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. (S),

2015/16:897 av Penilla Gunther (KD),

2015/16:1545 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 1,

2015/16:2290 av Lars-Axel Nordell (KD),

2015/16:2550 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)

16. Utvärdering av lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 1,

2015/16:2735 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (C)

17. Specialisering på vissa lärarutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2735 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 22 (M, L)

18. Krav vid antagning till lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:855 av Annika Eclund (KD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1119 av Stefan Jakobsson (SD) och

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 1 0 43 4
MP 21 0 0 4
C 19 1 0 2
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 256 15 43 35


19. Lärarutbildningens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:138 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:744 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S),

2014/15:867 av Lars-Axel Nordell (KD),

2014/15:892 av Christian Holm (M) yrkande 2,

2014/15:1131 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2014/15:2034 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2014/15:2668 av Julia Kronlid och Paula Bieler (SD) yrkande 2,

2015/16:20 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2015/16:30 av Robert Stenkvist (SD),

2015/16:1237 av Christian Holm Barenfeld (M) yrkande 2,

2015/16:1460 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2015/16:1683 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) yrkande 1,

2015/16:2102 av Julia Kronlid (SD) yrkande 2,

2015/16:2735 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2739 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 6,

2015/16:2805 av Magda Rasmusson (MP) yrkande 1,

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 16 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 0 9
SD 0 1 43 4
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 182 76 57 34


20. Fler vägar till läraryrket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2735 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 11 och

2015/16:3073 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 28 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 0 9
SD 44 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 19 0 0 2
L 0 18 0 1
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 188 127 0 34


21. Fristående lärarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2399 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 29 (M, C, L)

22. Fristående kompletterande pedagogisk utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2771 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 30 (M)

23. Validering för anställda på fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:51 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 2.

24. Vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:165 av Cecilia Widegren (M),

2014/15:1308 av Margareta B Kjellin (M),

2014/15:1449 av Lars Eriksson (S),

2014/15:1469 av Margareta Cederfelt och Hillevi Engström (M),

2015/16:70 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:2033 av Jeff Ahl (SD),

2015/16:2155 av Lars Eriksson (S) och

2015/16:2677 av Cecilia Widegren (M).

25. Högskoleutbildningarnas innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:40 av Robert Stenkvist (SD),

2014/15:416 av Robert Hannah och Maria Weimer (FP) yrkande 1,

2014/15:530 av Tuve Skånberg (KD),

2014/15:747 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S),

2014/15:1334 av Margareta B Kjellin (M),

2014/15:1437 av Johan Andersson m.fl. (S),

2014/15:1763 av Lars Hjälmered (M),

2014/15:2061 av Hannah Bergstedt (S),

2014/15:2281 av Ellen Juntti (M),

2014/15:2740 av Ola Johansson och Rickard Nordin (C) yrkande 3,

2015/16:9 av Robert Stenkvist (SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:779 av Robert Hannah (FP) yrkande 3,

2015/16:959 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 14,

2015/16:971 av Margareta B Kjellin (M),

2015/16:1174 av Eva Lohman (M),

2015/16:1380 av Rickard Nordin och Ola Johansson (båda C) yrkande 3,

2015/16:1539 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 2,

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 25,

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 14,

2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1 och

2015/16:2878 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 50.

Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (C)
Reservation 33 (KD)

26. Arbetslivsanknytning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1032 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (SD),

2014/15:1040 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1-3,

2014/15:1585 av Anna Wallén m.fl. (S),

2014/15:1777 av Annie Lööf (C) yrkande 2,

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 11 och 12,

2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 11,

2015/16:1450 av Johan Nissinen (SD),

2015/16:1644 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8 och

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 34 (SD)
Reservation 35 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 9
SD 0 44 0 4
MP 20 0 0 5
C 0 0 20 2
V 19 0 0 2
L 18 0 0 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 250 44 20 35


27. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9 och

2015/16:3076 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 36 (M)

28. Tillträde till högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:769 av Teres Lindberg och Monica Haider (S),

2014/15:2531 av Annika Hirvonen (MP),

2015/16:447 av Teres Lindberg (S),

2015/16:878 av Yilmaz Kerimo (S),

2015/16:2176 av Annika Hirvonen (MP) yrkandena 1-3 och

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 37 (C)

29. Breddad rekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:751 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1.

30. Terminssystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1087 av Gunilla Nordgren (M),

2015/16:1393 av Sara Karlsson m.fl. (S),

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 14 och

2015/16:2466 av Gunilla Nordgren (M).

Reservation 38 (C)

31. Examination

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1682 av Rasmus Ling och Emma Hult (MP),

2015/16:2296 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 39 (C)

32. Utfärdande av examensbevis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 40 (M)

33. Förbättrad arbetsmiljö och stärkt studenthälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 7 och 10.

Reservation 41 (M)

34. Teckentolkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:103 av Edward Riedl (M) och

2015/16:113 av Edward Riedl (M).

35. Ledighet för förtroendeuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2652 av Pia Nilsson m.fl. (S) och

2015/16:634 av Anna Wallén m.fl. (S).

36. Nätbaserad högskoleutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1807 av Emil Källström (C),

2014/15:2457 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 3,

2015/16:2402 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 5,

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 14 och 15,

2015/16:3107 av Markus Wiechel (SD) och

2015/16:3240 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP).

Reservation 42 (M)
Reservation 43 (C)

37. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2740 av Ola Johansson och Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 4 och

2015/16:1380 av Rickard Nordin och Ola Johansson (båda C) yrkande 2.