Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU16)

Riksdagen sa nej till drygt 300 förslag i motioner om högskolan. Anledningen är bland annat gällande regler och att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om utbildningars innehåll och utbud, studentfrågor, internationella frågor och utbildningars arbetslivsanknytning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-01-23, 2018-03-06

Nej till motioner om högskolan (UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till drygt 300 förslag i motioner om högskolan. Anledningen är bland annat gällande regler och att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om utbildningars innehåll och utbud, studentfrågor, internationella frågor och utbildningars arbetslivsanknytning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.