Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU13)

Riksdagen sa nej till 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat de bestämmelser som gäller inom området, pågående arbete och att åtgärder redan är påbörjade. Motionerna handlar bland annat om styrning och ledning, resurstilldelning och kvalitetssäkring. Andra områden är tillträde till högskoleutbildning, internationalisering, dimensionering av utbildning och utbildningarnas innehåll.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

88 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-03
Reservationer 59
Betänkande 2018/19:UbU13

Nej till motioner om högskolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 170 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat de bestämmelser som gäller inom området, pågående arbete och att åtgärder redan är påbörjade. Motionerna handlar bland annat om styrning och ledning, resurstilldelning och kvalitetssäkring. Andra områden är tillträde till högskoleutbildning, internationalisering, dimensionering av utbildning och utbildningarnas innehåll.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-08
Debatt i kammaren: 2019-05-09
4

Beslut

Beslut: 2019-05-09
25 förslagspunkter, 20 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärosätenas uppdrag och styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2832 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

2. Högskolelandskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 5,

2018/19:2827 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 12,

2018/19:2832 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 3 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

3. Högskolans ledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2018/19:2827 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (L)

4. Resurstilldelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:315 av Hans Eklind (KD),

2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 5,

2018/19:987 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M),

2018/19:1073 av Åsa Lindestam (S),

2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2174 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C),

2018/19:2827 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 9 och 11,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 31,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 28 och

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 0 0 54 8
C 0 0 26 5
V 25 0 0 3
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 141 63 100 45


5. Kvalitetssäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:1543 av Lars Hjälmered (M) yrkande 5,

2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2827 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 3 och 5-8.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)

6. Rekrytering till högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 2,

2018/19:549 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 2,

2018/19:2827 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 10 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (C)

7. Tillträde till högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1543 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2018/19:2029 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2018/19:2581 av Ida Drougge (M),

2018/19:2826 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 14,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkandena 14 och 53 samt

2018/19:2906 av Robert Stenkvist och Ludvig Aspling (båda SD).

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (KD)
Reservation 19 (L)

8. Vissa studentfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk (MP),

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 16 och 17 samt

2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 20 (V)
Reservation 21 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 54 0 0 8
C 26 0 0 5
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 264 25 15 45


9. Högskolans internationalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:664 av Emma Hult (MP),

2018/19:1351 av Runar Filper (SD) yrkande 2,

2018/19:2029 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7,

2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 22 (KD)
Reservation 23 (L)

10. Validering och kompletterande utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 11.

Reservation 24 (M, C, KD, L)

11. En snabb valideringsprocess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2827 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 14,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 17 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (C)
Reservation 27 (L)

12. Olika utbildningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 4,

2018/19:1443 av Kristina Axén Olin (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2646 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 18,

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5,

2018/19:2827 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 13 och

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 5 och 6.

Reservation 28 (M)

13. Livslångt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:225 av Camilla Brodin (KD),

2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 6,

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 29 (M)

14. Fler speciallärare och lärare i svenska som andraspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 85.

Reservation 30 (M, KD)

15. Dimensionering av utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:503 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2018/19:527 av Johan Pehrson (L),

2018/19:1066 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2018/19:1072 av Mats Wiking m.fl. (S),

2018/19:1096 av Ingemar Nilsson m.fl. (S),

2018/19:1128 av Edward Riedl (M),

2018/19:1167 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2018/19:1436 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 7,

2018/19:1579 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) yrkande 3,

2018/19:1976 av Åsa Lindestam (S),

2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2018/19:2021 av Åsa Lindestam (S),

2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) yrkande 8,

2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S),

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 12,

2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 5,

2018/19:2682 av Patrik Björck m.fl. (S),

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 5,

2018/19:2827 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkandena 18 och 50,

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 3 och 29,

2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 10 och 11 samt

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 31 (M)
Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (KD)
Reservation 34 (L)

16. Fler vägar till läraryrket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:121 av Pia Steensland (KD),

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1543 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 2 och 4,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 16 och 18,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 9 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 54.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (SD)
Reservation 37 (C)
Reservation 38 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 63 7
SD 0 0 54 8
C 0 0 26 5
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 141 20 143 45


17. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2029 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 5 och 6 samt

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 95.

Reservation 39 (M, KD)

18. Behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 8 och 10.

Reservation 40 (M)

19. Ny kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:668 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3 och

2018/19:2834 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (V)

20. En reformerad lärarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 94.

Reservation 43 (M, KD)

21. Utbildning i sex och samlevnad på lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 91.

Reservation 44 (M, KD)

22. Lärarutbildningens innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1308 av Johan Andersson m.fl. (S) yrkande 3,

2018/19:1403 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkande 2,

2018/19:1532 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

2018/19:1543 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

2018/19:1655 av Marta Obminska (M),

2018/19:2029 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 14,

2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 2,

2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 18,

2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 5, 7 och 9,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 15,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkandena 16 och 34 samt

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 45 (M)
Reservation 46 (SD)
Reservation 47 (KD)
Reservation 48 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 48 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 63 7
SD 0 0 54 8
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 0 0 20 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 152 15 137 45


23. Andra utbildningars innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 14,

2018/19:1472 av Per Lodenius (C),

2018/19:1670 av Marta Obminska (M),

2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 3,

2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 13,

2018/19:2565 av Ulrika Jörgensen (M),

2018/19:2661 av Sultan Kayhan (S) yrkande 1,

2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 18 och

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 49 (M)
Reservation 50 (SD)
Reservation 51 (C)
Reservation 52 (V)
Reservation 53 (KD)

24. Vissa utbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:668 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 21,

2018/19:1158 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S),

2018/19:2029 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 49.

Reservation 54 (V)
Reservation 55 (KD)
Reservation 56 (L)

25. Utbildningarnas arbetslivsanknytning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 32 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 57 (M)
Reservation 58 (SD)
Reservation 59 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 59 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 63 7
SD 0 0 54 8
C 0 26 0 5
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 161 26 117 45