Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Riksdagen sa nej till 190 förslag i motioner om högskolan från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om tillträde till högskolan, högskolans digitalisering och högskoleutbildningens innehåll.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

96 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-03-10
Trycklov: 2020-03-11
Reservationer 21
Betänkande 2019/20:UbU15

Nej till motioner om högskolan (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 190 förslag i motioner om högskolan från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om tillträde till högskolan, högskolans digitalisering och högskoleutbildningens innehåll.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-18
Debatt i kammaren: 2020-03-19
4

Beslut

Beslut: 2020-03-19
10 förslagspunkter, 5 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om universitet och högskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:284 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:618 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkandena 1 och 5,

2019/20:872 av Pål Jonson (M),

2019/20:983 av Niklas Karlsson (S),

2019/20:1956 av Arman Teimouri (L) yrkande 2,

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 61 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 1 0 3 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 10 11 294


2. Resurstilldelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:618 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 10,

2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:813 av Tobias Andersson (SD),

2019/20:1052 av Elin Gustafsson (S),

2019/20:3091 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 6 och

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 55.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 3 21 294


3. Tillträde till högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:284 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:342 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:2028 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2019/20:2155 av Camilla Waltersson Grönvall och Ulrika Heindorff (båda M) och

2019/20:3091 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

4. Vissa studentfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:284 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 3-5,

2019/20:1102 av Emma Hult (MP) yrkande 2,

2019/20:1512 av Mats Berglund och Jonas Eriksson (båda MP) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3091 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 10 och 16.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 9 0 0 53
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 39 4 11 295


5. Högskolans digitalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3091 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 13 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


6. Validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3091 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 14 (M)

7. Dimensionering av högskoleutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:618 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:737 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S),

2019/20:1208 av Hans Hoff (S),

2019/20:1440 av Kadir Kasirga och Anders Österberg (båda S),

2019/20:1956 av Arman Teimouri (L) yrkande 1,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 31 och

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 52.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (KD)

8. Lärarutbildning på färre lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3092 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 18 (M, SD)

9. Högskoleutbildningarnas innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 33,

2019/20:1625 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2019/20:1949 av Ulrika Jörgensen (M),

2019/20:2073 av Marianne Pettersson (S),

2019/20:2756 av Tina Acketoft (L) yrkande 1,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 3 och 33,

2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10,

2019/20:2920 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:3075 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 7 och

2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) yrkande 7.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 3 21 294


10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.