Högskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-14, 2023-04-13