Högskolefrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Högskolefrågor (UbU12)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1996 och 1997 om olika högskolefrågor. Motionerna handlar om vissa övergripande frågor, resurstilldelningen för grundutbildningen, lärarna i högskolan, studieorganisationen, tillträdesfrågor, kårobligatoriet, studenternas rättssäkerhet m.m. och vissa forskningsfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.