Högskolefrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1999

Beslut

Motioner om högskolefrågor (UbU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om högskolefrågor. Motionerna behandlar övergripande frågor om högskolan, institutionell organisation, allmänna forskningsfrågor, forskning och utbildning inom vissa områden, lokalisering av viss utbildning och/eller forskning, lärarna och pedagogiken i högskolan, studieorganisatoriska frågor, tillträdesfrågor, andra studentfrågor m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om högskolefrågor (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om högskolefrågor. Motionerna behandlar övergripande frågor om högskolan, institutionell organisation, allmänna forskningsfrågor, forskning och utbildning inom vissa områden, lokalisering av viss utbildning och/eller forskning, lärarna och pedagogiken i högskolan, studieorganisatoriska frågor, tillträdesfrågor, andra studentfrågor m.m.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.