Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnastersrätt till offentlig ersättning m.m.

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Åldersgränsen höjs till 70 år för läkare och sjukgymnaster (SoU4)

Åldersgränsen för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning, enligt den nationella taxan, höjs från 67 till 70 år den 1 januari 2005. Avsikten är ta till vara värdefull kompetens när det råder brist på vårdpersonal. Landstingen ska ibland kunna ge läkare och sjukgymnaster möjlighet att arbeta efter det att de fyllt 70 år. Förutsättningen är att kvaliteten på den vård de ger är tillfredsställande och att det finns behov av deras insatser. Riksdagen sade också nej till motioner om att införa ersättningsetablering. Ersättningsetablering innebär att en läkare eller sjukgymnast som säljer en praktik till en kollega även ska få överlåta rätten till offentlig ersättning i samband med försäljningen. Riksdagen menar att ersättningsetablering kan medföra att landstingen även i fortsättningen måste betala ut ersättning till verksamheter som de anser inte längre behövs.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2004-06-17, 2004-09-21

Åldersgränsen höjs till 70 år för läkare och sjukgymnaster (SoU4)

Åldersgränsen för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning, enligt den nationella taxan, höjs från 67 till 70 år den 1 januari 2005. Avsikten är ta till vara värdefull kompetens när det råder brist på vårdpersonal. Landstingen ska ibland kunna ge läkare och sjukgymnaster möjlighet att arbeta efter det att de fyllt 70 år. Förutsättningen är att kvaliteten på den vård de ger är tillfredsställande och att det finns behov av deras insatser. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Socialutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om att införa ersättningsetablering. Ersättningsetablering innebär att en läkare eller sjukgymnast som säljer en praktik till en kollega även ska få överlåta rätten till offentlig ersättning i samband med försäljningen. Uskottet menar att ersättningsetablering kan medföra att landstingen även i fortsättningen måste betala ut ersättning till verksamheter som de anser inte längre behövs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.