Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnastersrätt till offentlig ersättning m.m.

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Åldersgränsen höjs till 70 år för läkare och sjukgymnaster (SoU4)

Åldersgränsen för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning, enligt den nationella taxan, höjs från 67 till 70 år den 1 januari 2005. Avsikten är ta till vara värdefull kompetens när det råder brist på vårdpersonal. Landstingen ska ibland kunna ge läkare och sjukgymnaster möjlighet att arbeta efter det att de fyllt 70 år. Förutsättningen är att kvaliteten på den vård de ger är tillfredsställande och att det finns behov av deras insatser. Riksdagen sade också nej till motioner om att införa ersättningsetablering. Ersättningsetablering innebär att en läkare eller sjukgymnast som säljer en praktik till en kollega även ska få överlåta rätten till offentlig ersättning i samband med försäljningen. Riksdagen menar att ersättningsetablering kan medföra att landstingen även i fortsättningen måste betala ut ersättning till verksamheter som de anser inte längre behövs.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-09-21
Justering: 2004-09-21
Betänkande publicerat: 2004-10-05
Trycklov: 2004-10-04
Reservationer 6
Betänkande 2004/05:SOU4

Alla beredningar i utskottet

2004-09-21, 2004-06-17

Åldersgränsen höjs till 70 år för läkare och sjukgymnaster (SoU4)

Åldersgränsen för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning, enligt den nationella taxan, höjs från 67 till 70 år den 1 januari 2005. Avsikten är ta till vara värdefull kompetens när det råder brist på vårdpersonal. Landstingen ska ibland kunna ge läkare och sjukgymnaster möjlighet att arbeta efter det att de fyllt 70 år. Förutsättningen är att kvaliteten på den vård de ger är tillfredsställande och att det finns behov av deras insatser. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Socialutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om att införa ersättningsetablering. Ersättningsetablering innebär att en läkare eller sjukgymnast som säljer en praktik till en kollega även ska få överlåta rätten till offentlig ersättning i samband med försäljningen. Uskottet menar att ersättningsetablering kan medföra att landstingen även i fortsättningen måste betala ut ersättning till verksamheter som de anser inte längre behövs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-20
4

Beslut

Beslut: 2004-10-27
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So26 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So27 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So28 yrkandena 1 och 2 samt 2003/04:So343 yrkande 49.

Reservation 1 (m, c, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m042013
c11902
fp42006
kd02805
v20037
mp17000
-0000
Totalt20489353

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Åldersgränser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och 9 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:146 i denna del och avslår motionerna 2003/04:So29 yrkande 1, 2003/04:So30 yrkandena 1 och 2 samt 2003/04:So634 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (m, kd)
Reservation 4 (fp)

3. Retroaktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So27 yrkande 4, 2003/04:So29 yrkande 2 och 2003/04:So30 yrkande 4.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m042013
c02002
fp04206
kd02805
v22008
mp15002
-0000
Totalt163132054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Ersättningsetablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So27 yrkande 3, 2003/04:So28 yrkande 3, 2003/04:So29 yrkande 3, 2003/04:So30 yrkande 3 och 2003/04:So233.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m042013
c01903
fp04206
kd02805
v23007
mp17000
-0000
Totalt166131052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
2. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik i den mån inte lagförslagen omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:146 i denna del.