Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 november 2020

Beslut

Åldersgränsen för uttag av ålderspension höjs för riksdagsledamöter (KU7)

Gränsen för när ledamöter kan börja ta ut ålderspension ska höjas från 61 till 62 år. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Beslutet innebär att riksdagens pensionssystem anpassas till de regler som gäller inom det allmänna pensionssystemet sedan 1 januari 2020.

Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2021. Den ledamot som fyller 61 år innan lagen börjar gälla omfattas av de äldre reglerna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-13
Justering: 2020-11-03
Trycklov: 2020-11-05
Betänkande 2020/21:KU7

Alla beredningar i utskottet

2020-10-13, 2020-09-29

Åldersgränsen för uttag av ålderspension höjs för riksdagsledamöter (KU7)

Gränsen för när ledamöter kan börja ta ut ålderspension ska höjas från 61 till 62 år. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Förslaget innebär att riksdagens pensionssystem anpassas till de regler som gäller inom det allmänna pensionssystemet sedan 1 januari 2020.

Lagändringarna ska börja gälla 1 januari 2021. Den ledamot som fyller 61 år innan lagen börjar gälla omfattas av de äldre reglerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-10
Debatt i kammaren: 2020-11-11
4

Beslut

Beslut: 2020-11-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RS2.