Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Skatteutskottets bet 2018/19:SkU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2019

Beslut

Vägavgifter förändras för tunga fordon (SkU9)

Vägavgiften ska höjas för tunga fordon som använder vissa vägar i Europa. Dessutom kommer avgifterna att anpassas så att fordon med höga utsläpp betalar högre vägavgift än fordon med låga utsläpp. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget bygger på ändringar i ett samarbetsavtal om gemensamma vägavgifter där Sverige och några andra EU-länder deltar. Samarbetet innebär att fordon med betald vägavgift kan köras i de anslutna länderna utan nya avgifter. Vägavgiften har inte har höjts sedan den infördes 2001, vilket innebär att det faktiska beloppet har sjunkit. Den har inte heller anpassats till nyare utsläppskrav på tunga fordon sedan dess.

Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-07
Reservationer 1
bet 2018/19:SkU9

Vägavgifter förändras för tunga fordon (SkU9)

Vägavgiften ska höjas för tunga fordon som använder vissa vägar i Europa. Dessutom kommer avgifterna att anpassas så att fordon med höga utsläpp betalar högre vägavgift än fordon med låga utsläpp. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget bygger på ändringar i ett samarbetsavtal om gemensamma vägavgifter där Sverige och några andra EU-länder deltar. Samarbetet innebär att fordon med betald vägavgift kan köras i de anslutna länderna utan nya avgifter. Vägavgiften har inte har höjts sedan den infördes 2001, vilket innebär att det faktiska beloppet har sjunkit. Den har inte heller anpassats till nyare utsläppskrav på tunga fordon sedan dess.

Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet om ändring av avtalet den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar,
b) antar förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:32 punkterna 1 och 2.

2. Utredning av lämplig förfarandeordning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3018 av Bo Broman m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 23 0 0 5
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 252 58 0 39