Höständringsbudget för 2019

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU11

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut