Höständringsbudget för 2019

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 2019

Beslut

Ändringar i statens budget för 2019 (FiU11)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2019. Förslaget innebär att 19 utgiftsområden höjs och att ett utgiftsområde sänks. Anslagsförändringarna uppgår till en ökning om 3,9 miljarder kronor.

Utöver de förändrade anslagen sa riksdagen ja till att regeringen ska få ta ett större lån i Riksgäldskontoret för studielån än riksdagen tidigare godkänt, samt besluta om medlemskap i två EU-organisationer med forskningsinriktning.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-11-14

Ändringar i statens budget för 2019 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2019. Förslaget innebär att 19 utgiftsområden höjs och att ett utgiftsområde sänks.
De föreslagna anslagsförändringarna uppgår till en ökning om 3,9 miljarder kronor.

Utöver de förändrade anslagen föreslår Finansutskottet bland annat att regeringen ska få ta ett större lån i Riksgäldskontoret för studielån än riksdagen tidigare godkänt, samt besluta om medlemskap i två EU-organisationer med forskningsinriktning.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.