Hovrättsfrågor, m.m.

Justitieutskottets betänkande 1998/99:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 1999

Beslut

Rättegången i hovrätten (JuU13)

Riksdagen beslutade om ändringar i rättegångsbalken som i huvudsak gäller rättegången i hovrätten. Ändringarna innebär att ett överklagande ska kunna avskrivas i fler fall än i dag om en klagande inte inställer sig till förhandling. Vidare klargörs att domstolarna kan hålla frågan om påföljd för utevaro öppen när en förhandling ställs in i förväg till dess att förhindret styrkts. Ändringarna träder i kraft den 1 april 1999.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-01-28
Justering: 1999-02-18
Betänkande 1998/99:JuU13

Hovrättsfrågor (JuU13)

Justititeutskottet föreslår ändringar i rättegångsbalken som i huvudsak gäller rättegången i hovrätten. Ändringarna innebär att ett överklagande ska kunna avskrivas i fler fall än i dag om en klagande inte inställer sig till förhandling. Vidare klargörs att domstolarna kan hålla frågan om påföljd för utevaro öppen när en förhandling ställs in i förväg till dess att förhindret styrkts. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-03
4

Beslut

Beslut: 1999-03-03

Protokoll med beslut