Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU5)

Riksdagen sa nej till cirka 40 motioner om hushållning med vattenområden. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om skyddet av brukningsvärd jordbruksmark, skyddet av vattenområden, tillstånd för vattenverksamhet, allmänna vattentjänster och stranderosion.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-01-29, 2019-02-12

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU5)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 motioner om hushållning med vattenområden. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om skyddet av brukningsvärd jordbruksmark, skyddet av vattenområden, tillstånd för vattenverksamhet, allmänna vattentjänster och stranderosion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.