Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU15)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen rör bland annat kartläggning av vattenresurser och regler om vattenverksamheter som exempelvis dammar. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst befintlig lagstiftning och att det redan idag pågår arbete på området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-03-03

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU15)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen rör bland annat kartläggning av vattenresurser och regler om vattenverksamheter som exempelvis dammar. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen är främst befintlig lagstiftning och att det redan idag pågår arbete på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.