Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU15)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen rör bland annat kartläggning av vattenresurser och regler om vattenverksamheter som exempelvis dammar. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst befintlig lagstiftning och att det redan idag pågår arbete på området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-03-12
Trycklov: 2020-03-12
Reservationer 4
Betänkande 2019/20:CU15

Alla beredningar i utskottet

2020-03-03, 2020-02-13

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU15)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen rör bland annat kartläggning av vattenresurser och regler om vattenverksamheter som exempelvis dammar. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen är främst befintlig lagstiftning och att det redan idag pågår arbete på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-17
Debatt i kammaren: 2020-03-18
4

Beslut

Beslut: 2020-03-18
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kartläggning av vattenresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 38 och

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 1 (C)

2. Särskilda frågor om tillståndsregleringen för vattenverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:403 av Solveig Zander (C),

2019/20:1482 av Lotta Olsson (M),

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 37 och

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 2 (C)

3. Va-infrastruktur och vattenförvaltning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:181 av Ola Johansson (C) yrkande 1,

2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD),

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 33,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 62 och

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 1, 2, 7, 8, 15 och 16.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 15 0 0 85
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 46 5 3 295


4. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:181 av Ola Johansson (C) yrkande 2,

2019/20:218 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V),

2019/20:267 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C),

2019/20:413 av Solveig Zander (C),

2019/20:534 av Magnus Jacobsson (KD),

2019/20:601 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 15,

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 27,

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 34,

2019/20:611 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 14 och 16,

2019/20:665 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2019/20:771 av Mikael Eskilandersson (SD),

2019/20:846 av Per-Arne Håkansson (S),

2019/20:858 av Mikael Strandman (SD) yrkande 1,

2019/20:1008 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1011 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2019/20:1037 av Patrik Björck (S),

2019/20:1115 av Peter Persson (S),

2019/20:1442 av Johan Andersson m.fl. (S),

2019/20:1454 av Maria Stockhaus m.fl. (M),

2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 1,

2019/20:1586 av Angelika Bengtsson (SD),

2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:1803 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 3,

2019/20:2043 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2328 av Hans Ekström m.fl. (S),

2019/20:2542 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4,

2019/20:2642 av Ann-Sofie Alm (M),

2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 18,

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:2747 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 10,

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 43 och 44,

2019/20:2987 av Edward Riedl (M),

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 30,

2019/20:3115 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 12,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 19, 27 och 28,

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13,

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 10, 11 och 17,

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17,

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkandena 4, 15, 16, 22 och 24,

2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 8 och 9 samt

2019/20:3372 av Sten Bergheden (M).