Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2021

Beslut

Tvånget att ansluta sig till kommunala va-nätet bör tas bort (CU14)

En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Det anser riksdagen och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Tillkännagivandet gjordes i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2020 om frågor som rör hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen sa nej till övriga motioner, främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om tillkännagivande om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-16, 2021-04-06, 2021-04-13

Inget tvång att ansluta sig till kommunala va-nätet (CU14)

En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte tvingas ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Det anser civilutskottet och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Förslaget till tillkännagivande kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2020 om frågor som rör hushållningen med mark- och vattenområden. Civilutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga motioner, främst med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.