Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2021

Beslut

Tvånget att ansluta sig till kommunala va-nätet bör tas bort (CU14)

En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Det anser riksdagen och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Tillkännagivandet gjordes i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2020 om frågor som rör hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen sa nej till övriga motioner, främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med förslag om tillkännagivande om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-13
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-19
Reservationer 20
Betänkande 2020/21:CU14

Alla beredningar i utskottet

2021-04-13, 2021-04-06, 2021-03-16

Inget tvång att ansluta sig till kommunala va-nätet (CU14)

En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte tvingas ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven. Det anser civilutskottet och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Förslaget till tillkännagivande kom i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2020 om frågor som rör hushållningen med mark- och vattenområden. Civilutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga motioner, främst med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-27
Debatt i kammaren: 2021-04-28
4

Beslut

Beslut: 2021-04-29
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2021

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksintressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:192 av Mikael Strandman och Monika Lövgren (båda SD) yrkande 1,

2020/21:370 av Stina Larsson (C),

2020/21:733 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 26,

2020/21:1086 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 12,

2020/21:1240 av Edward Riedl (M),

2020/21:1245 av Saila Quicklund (M),

2020/21:1321 av Maria Stockhaus m.fl. (M),

2020/21:1889 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2020/21:2927 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 13-15,

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 23 och

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 42 och 43.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 31 24 1 293


2. Skyddet av jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:368 av Stina Larsson (C),

2020/21:576 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C),

2020/21:724 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12,

2020/21:733 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 28,

2020/21:1419 av Arman Teimouri (L),

2020/21:2639 av Boriana Åberg m.fl. (M) yrkande 2,

2020/21:2709 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 14,

2020/21:2917 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkande 10,

2020/21:2927 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 17 och 30 samt

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkandena 11 och 12.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)

3. Skyddet av vattenområden och dricksvattentäkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:101 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD),

2020/21:880 av Johan Andersson (S),

2020/21:1348 av Lotta Olsson (M),

2020/21:1457 av Hans Ekström och Caroline Helmersson Olsson (båda S),

2020/21:2624 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2020/21:2703 av Camilla Hansén m.fl. (MP),

2020/21:2759 av Ann-Sofie Alm (M),

2020/21:3060 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 1 och

2020/21:3257 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 27.

Reservation 5 (L)

4. Stranderosion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1765 av Anders Hansson m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2020/21:2147 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S),

2020/21:3236 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 18,

2020/21:3357 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 14 och 15 samt

2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 45.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (L)

5. Vattenkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:973 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 3,

2020/21:2732 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkande 3,

2020/21:3446 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 7,

2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7 och

2020/21:3562 av Cecilia Widegren (M) yrkande 4.

Reservation 8 (M, C, KD)

6. Markavvattning, dammar och våtmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:323 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C),

2020/21:729 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 26,

2020/21:2473 av Mikael Dahlqvist (S),

2020/21:3236 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 15 och

2020/21:3356 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M, SD)
Reservation 10 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 2 0 0 20
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 30 3 22 294


7. Vandringsleder och passager för fisk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:731 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 21 och 25.

Reservation 11 (SD)

8. Vattenförsörjning och vattenförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:536 av Ingemar Kihlström (KD),

2020/21:1477 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2020/21:1655 av Nermina Mizimovic (S),

2020/21:2920 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkandena 8, 14 och 16,

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 13,

2020/21:3357 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 20 och 29 samt

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 38.

Reservation 12 (M, KD)
Reservation 13 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 36 5 15 293


9. Åtgärder för en hållbar va-infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2920 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 1,

2020/21:2927 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 38 och

2020/21:3357 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 14 (M, C)

10. Övriga förslag om va-infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2920 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkandena 2 och 4-7.

Reservation 15 (C)

11. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tvångsanslutningar till det kommunala va-nätet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:728 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7,

2020/21:2807 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 41 i denna del,

2020/21:2920 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 18 och

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 16 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 32 24 0 293


12. Lokalt anpassade va-lösningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:728 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2020/21:2807 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 40, 43 och 44,

2020/21:2920 av Magnus Ek m.fl. (C) yrkande 3 och

2020/21:3408 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 37.

Reservation 17 (SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 38 18 0 293


13. Övriga förslag om allmänna vattentjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:201 av Michael Rubbestad (SD),

2020/21:583 av Sofia Nilsson och Stina Larsson (båda C),

2020/21:740 av Per-Arne Håkansson (S),

2020/21:762 av Magnus Jacobsson (KD) yrkandena 1-4,

2020/21:1115 av Edward Riedl (M),

2020/21:1347 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2020/21:1615 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 42,

2020/21:2807 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 41 i denna del och 42 samt

2020/21:3102 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 31 3 22 293