Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2022

Beslut

Den småskaliga vattenkraften bör värnas (CU13)

Riksdagen har tidigare riktat tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att den småskaliga vattenkraften ska värnas, uppmaningar som hittills inte verkar ha fått önskat genomslag. Riksdagen beslutade därför att rikta ett nytt tillkännagivande till regeringen om den småskaliga vattenkraften. Regeringen bör göra det som krävs för att se till att aktuella regler på EU-nivå inte omotiverat försvårar eller förhindrar driften av små vattenkraftverk.

Beslutet om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 140 förslag i motioner om hushållningen med mark- och vattenområden från den allmänna motionstiden 2021.

Riksdagen beslutade att säga nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbeten och tidigare ställningstaganden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall helt eller delvis till motionsyrkanden med förslag om tillkännagivanden om småskalig vattenkraft. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-31, 2022-04-07

Den småskaliga vattenkraften bör värnas (CU13)

Riksdagen har tidigare riktat tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att den småskaliga vattenkraften ska värnas. Enligt civilutskottet verkar uppmaningarna hittills inte ha fått önskat genomslag. Utskottet föreslår därför att riksdagen beslutar att rikta ett nytt tillkännagivande till regeringen om den småskaliga vattenkraften. Regeringen bör göra det som krävs för att se till att aktuella regler på EU-nivå inte omotiverat försvårar eller förhindrar driften av små vattenkraftverk.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade cirka 140 förslag i motioner om hushållningen med mark- och vattenområden från den allmänna motionstiden 2021.

Utskottet föreslår att riksdagen beslutar att säga nej till övriga motioner främst med hänvisning till pågående arbeten och tidigare ställningstaganden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.