Hushållningen med mark- och vattenområden

Civilutskottets betänkande 2022/23:CU13

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 30 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-30, 2023-04-13, 2023-04-18