Huvudmän för gymnasial utbildning

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1997

Beslut

Huvudmän för gymnasial utbildning (UbU14)

Riksdagen beslutade om en lag om särskild skatteväxling mellan landsting och kommuner. Landstingen har sedan den 1 juli 1996 rätt att kräva full kostnadsersättning av hemkommunerna för sina gymnasieutbildningar. Lagen ger kommunerna fullt ekonomiskt ansvar för de gymnasiala utbildningarna. Skatteväxlingen ska ske senast inför 1999. Riksdagen beslutade samtidigt att landstingen ska ha rätt att anordna även specialutformade program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan efter överenskommelse med en kommun.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1997-05-22
Betänkande 1996/97:UbU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-06-03
4

Beslut

Beslut: 1997-06-03

Protokoll med beslut