Huvudmannaskap för personlig assistans

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2020

Beslut

Regeringen bör utreda statligt helhetsansvar för personlig assistans (SoU10)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att tillsätta en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning.

Den utredning som regeringen bör tillsätta ska lämna förslag som ökar rättssäkerheten och kontinuiteten för personer som har behov av personlig assistans. Utredningen ska se till att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans behåller sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman. De ska också omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning.

Utredningen ska presentera lagförslag för regeringen senast under våren 2022 och regeringen ska återkomma med lagförslag till riksdagen så att de kan börja gälla före den pågående mandatperiodens slut.

Förslaget om tillkännagivande var ett utskottsinitiativ. Det innebär att ett utskott på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagsbeslut.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att den skyndsamt ska ta initiativ till en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-20
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:SoU10

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-10-22

Regeringen bör utreda statligt helhetsansvar för personlig assistans (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning.

Den utredning som regeringen bör tillsätta ska lämna förslag som ökar rättssäkerheten och kontinuiteten för personer som har behov av personlig assistans. Utredningen ska se till att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans behåller sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman. De ska också omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning.

Utredningen ska presentera lagförslag för regeringen senast under våren 2022 och regeringen ska återkomma med lagförslag till riksdagen så att de kan börja gälla före den pågående mandatperiodens slut.

Förslaget om tillkännagivande är ett utskottsinitiativ. Det innebär att ett utskott på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagsbeslut.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-25
Debatt i kammaren: 2020-11-26
4

Beslut

Beslut: 2020-11-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Huvudmannaskap för personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om huvudmannaskap för personlig assistans och tillkännager detta för regeringen.Reservation 1 (S, C, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, C, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 27 0 294