Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1995/96:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.