Hyresrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2010

Beslut

Nej till motioner gällande hyresrätter (CU4)

Riksdagen sa nej till en rad motioner som gäller hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning. Förslagen lämnades in under den allmänna motionstiden 2009.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner gällande hyresrätter (CU4)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till en rad motioner som gäller hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning.

Förslagen lämnades in under den allmänna motionstiden 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.