Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Störningar i telefonin

Just nu kan det vara svårt att nå riksdagsinformation och Riksdagsbiblioteket samt att ansöka om pressackreditering via telefon. Det går att skicka e-post till riksdagsinformation@riksdagen.se. Arbete pågår med att rätta till felet.

Hyresrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2010

Beslut

Nej till motioner gällande hyresrätter (CU4)

Riksdagen sa nej till en rad motioner som gäller hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning. Förslagen lämnades in under den allmänna motionstiden 2009.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner gällande hyresrätter (CU4)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till en rad motioner som gäller hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ombildning.

Förslagen lämnades in under den allmänna motionstiden 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.