Hyresrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om hyresrätter och andra boendeformer (CU8)

Riksdagen sa nej till cirka 70 motioner som handlar om hyresrätten som upplåtelseform. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet. Motionerna handlar framför allt om utformningen av bestämmelserna i hyreslagen, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-29
Justering: 2019-02-26
Trycklov: 2019-02-27
Reservationer 31
Betänkande 2018/19:CU8

Nej till motioner om hyresrätter och andra boendeformer (CU8)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 motioner som handlar om hyresrätten som upplåtelseform. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet. Motionerna handlar framför allt utformningen av bestämmelserna i hyreslagen, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-05
Debatt i kammaren: 2019-03-06
4

Beslut

Beslut: 2019-03-06
21 förslagspunkter, 16 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det grundläggande hyressättningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:400 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 36, 37 och 39,

2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:1758 av Johan Hultberg (M) yrkande 1,

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 18,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 13 och 14,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 31 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 41-43 och 45.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 61 0 9
SD 60 0 0 2
C 28 0 0 3
V 0 0 26 2
KD 0 0 19 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 203 61 45 40


2. Presumtionshyror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 38,

2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 33.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 60 0 0 2
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 283 26 0 40


3. Förbättrings- och ändringsarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23 och

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16.

Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

4. Andrahandsupplåtelser, privatuthyrning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 33,

2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2018/19:946 av Markus Selin (S),

2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S),

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 19 och 20 samt

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 35.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

5. Deposition i hyresförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18.

Reservation 10 (L)

6. Hyresstatistik och hyresrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:351 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 46.

Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 60 0 0 2
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 290 19 0 40


7. Till- och frånval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 32, 51 och 52 samt

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (KD)

8. Rivningskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 29.

Reservation 14 (V)

9. Bristande fastighetsförvaltning och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 26-28 och 30 samt

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 15 (V)
Reservation 16 (L)

10. Olovlig handel med svarta hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 33.

Reservation 17 (L)

11. Bostadshyresgästens besittningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 32.

Reservation 18 (V)

12. Trångboddhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 61 0 0 9
SD 0 60 0 2
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 249 60 0 40


13. Yrkesmässig förmedling av hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1388 av Margareta Cederfelt (M) och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 20 (M)

14. Partiella hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2533 av Magnus Ek (C),

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 49.

Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

15. Kriminella gruppers användning av lägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 23 (L)

16. Främjande av kooperativ hyresrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. (S).

17. Bostadsrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:351 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25.

Reservation 24 (L)

18. Ombildning till bostadsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 14, 24 och 25 samt

2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD) i denna del.

Reservation 25 (V)

19. Bostadsrättslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1275 av David Josefsson (M),

2018/19:1390 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP),

2018/19:1861 av Boriana Åberg (M),

2018/19:2458 av Robert Halef (KD) och

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (L)

20. Främjande av ägarlägenheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:285 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD) i denna del,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2-4 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 28 (M)
Reservation 29 (L)

21. Hyrköpsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2528 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 38 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 48.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 0 61 9
SD 60 0 0 2
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 229 19 61 40