Hyresrätt m.m.

Civilutskottets bet 2019/20:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2020

Beslut

Konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden bör förstärkas (CU9)

Regeringen bör presentera förslag som stärker konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden eftersom det måste vara tryggt att bo och investera i en bostadsrätt. Det tycker riksdagen som därför riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

I dag finns flera exempel på hur oseriösa aktörer på olika sätt har misskött bostadsrättsföreningar. En utredning har lämnat förslag på åtgärder till regeringen. Enligt riksdagen bör regeringen prioritera arbetet med förslagen, dessutom bör utredningen kompletteras med flera förslag på åtgärder som stärker konsumentskyddet.

Förslaget till tillkännagivande kom i samband med behandlingen av cirka 70 motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor som främst rör hyres- och bostadsrätter. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med förslag om tillkännagivanden om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-13
Reservationer 4
bet 2019/20:CU9

Alla beredningar i utskottet

2020-02-06, 2020-01-28, 2020-01-16

Konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden bör förstärkas (CU9)

Regeringen bör presentera förslag som stärker konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden eftersom det måste vara tryggt att bo och investera i en bostadsrätt. Det tycker civilutskottet som därför föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

I dag finns flera exempel på hur oseriösa aktörer på olika sätt har misskött bostadsrättsföreningar. En utredning har lämnat förslag på åtgärder till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen prioritera arbetet med förslagen, dessutom bör utredningen kompletteras med flera förslag på åtgärder som stärker konsumentskyddet.

Förslaget till tillkännagivande kom i samband med behandlingen av cirka 70 motioner från allmänna motionstiden 2019 om frågor som främst rör hyres- och bostadsrätter. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hyreslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:869 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkande 9 och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 60.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 28 0 0 3
V 0 24 0 3
KD 0 0 18 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 1 0 1 0
Totalt 268 24 19 38


2. Kriminella gruppers användning av lägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 59 0 0 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 17 0 0 5
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 292 18 0 39


3. Bostadsrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 20,

2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 3 och

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 4 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 59 0 0 3
C 1 27 0 3
V 24 0 0 3
KD 18 0 0 4
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 267 45 0 37


4. Stärkt skydd för bostadsrättsinnehavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2019/20:329 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 30,

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 19,

2019/20:2839 av Boriana Åberg (M) yrkandena 2 och 3 samt

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 35.

5. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:516 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3,

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 6 och 14,

2019/20:843 av Dag Larsson (S),

2019/20:869 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 1-5, 7 och 8,

2019/20:954 av Markus Wiechel (SD),

2019/20:1119 av Gustaf Lantz och Joakim Sandell (båda S),

2019/20:1436 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S),

2019/20:2148 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 3 och 9-11,

2019/20:2507 av Hans Rothenberg (M),

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 2-4, 11 och 13-17,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 12,

2019/20:2869 av Boriana Åberg (M),

2019/20:3026 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2019/20:3139 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1, 2 och 4-9,

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 37-41, 67 och 68,

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 20,

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkandena 30, 31, 34, 37, 45 och 46 samt

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 24.