Hyresrätt och bostadsrätt m.m.

BoUs bet 2005/06:BoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Hyresvärdarnas krav på bostadssökande ska kartläggas (BoU6)

Riksdagen uppmanar regeringen att kartlägga vilka krav och villkor hyresvärdarna ställer på dem som söker bostad. Riksdagen anser att det är viktigt att klarlägga de hinder många bostadssökande möter på hyresmarknaden. Det är förbjudet i lag för hyresvärdar att diskriminera bostadssökande utifrån etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Till grund för förslaget om kartläggningen ligger en motion från Vänsterpartiet. Riksdagen sade också nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt från den allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande med anledning av ett motionsförslag om en kartläggning av villkoren för att få hyra en bostad. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-09
Justering: 2006-03-07
Betänkande publicerat: 2006-03-09
Trycklov: 2006-03-08
Reservationer 29
bet 2005/06:BoU6

Hyresvärdarnas krav på bostadssökande ska kartläggas (BoU6)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att kartlägga vilka krav och villkor hyresvärdarna ställer på dem som söker bostad. Utskottet anser att det är viktigt att klarlägga de hinder många bostadssökande möter på hyresmarknaden. Det är förbjudet i lag för hyresvärdar att diskriminera bostadssökande utifrån etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Till grund för förslaget om kartläggningen ligger en motion från Vänsterpartiet. Bostadsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt från den allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-15
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
20 förslagspunkter, 13 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Villkoren för att få hyra en bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Bo274 yrkande 10.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s3117024
m450010
c16006
fp380010
kd27006
v20206
mp14003
-0002
Totalt163119067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Överprövning av en hyresvärds skäl att neka kontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo274 yrkande 11 och 2005/06:Bo301 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

3. Besittningsskyddet vid andrahandsuthyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo274 yrkande 12.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c16006
fp370110
kd27006
v02305
mp14003
-0002
Totalt25923166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tidsbegränsade hyreskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo214 yrkande 8.

Reservation 5 (fp)

5. Förutsättningar för vräkning av hyresgäst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo274 yrkandena 8 och 9 samt 2005/06:Bo337 yrkande 4.

Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (kd)

6. Svarthandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo214 yrkande 10, 2005/06:Bo230 yrkande 1 i denna del och 2005/06:Bo335 yrkande 4.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c01606
fp038010
kd02706
v23005
mp20123
-0002
Totalt1451261266

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Bostadsförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo300 yrkande 6.

Reservation 11 (m)

8. Det kollektiva förhandlingssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L290 yrkande 6, 2005/06:Bo298 yrkande 20 och 2005/06:Bo338 yrkande 13.

Reservation 12 (m, c)
Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004510
c00166
fp038010
kd00276
v23005
mp14003
-0002
Totalt157388866

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Besittningsskyddet för lokalhyresgäster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N444 yrkande 2 och 2005/06:Bo308.

Reservation 15 (c, fp)

10. Kooperativ hyresrätt - information, råd och stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo293, 2005/06:Bo302 yrkande 6 och 2005/06:Bo333 yrkande 2 i denna del.

Reservation 16 (m, fp)
Reservation 17 (v, mp)

11. Kooperativ hyresrätt - insatsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo302 yrkande 3, 2005/06:Bo333 yrkande 2 i denna del och 2005/06:Bo335 yrkande 30.

Reservation 18 (m, c)
Reservation 19 (v)
Reservation 20 (mp)

12. Centralt bostadsrättsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo286 och 2005/06:Bo318.

Reservation 21 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m430111
c16006
fp371010
kd02706
v23005
mp13013
-0002
Totalt25128268

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Hyran vid andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo214 yrkande 6.

Reservation 22 (c, fp)

14. Bostadsrätt - underrättelse till socialnämnd vid förverkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo300 yrkande 9.

Reservation 23 (m, fp, kd)

15. Ombildning till bostadsrätt - majoritetsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo214 yrkandena 2-4, 2005/06:Bo276 yrkande 5, 2005/06:Bo298 yrkande 34, 2005/06:Bo335 yrkande 33 och 2005/06:Bo338 yrkande 15.

Reservation 24 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c01606
fp038010
kd02706
v23005
mp13004
-0002
Totalt156126067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Ombildning till bostadsrätt - rätten att delta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo207.

17. Ombildning till bostadsrätt - förbudet mot dubbelupplåtelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo276 yrkande 7.

Reservation 25 (m)

18. Turordning till förvärv av allmännyttiga bostäder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo242 yrkandena 5 och 8, 2005/06:Bo302 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo333 yrkande 2 i denna del.

Reservation 26 (m, fp)
Reservation 27 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m1602910
c16006
fp370110
kd27006
v12205
mp01403
-0002
Totalt216363067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Giftormar och liknande djur i bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo221, 2005/06:Bo229, 2005/06:Bo282 och 2005/06:Bo292.

Reservation 28 (c, fp)

20. Tobaksrökning i flerfamiljshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So425 yrkande 2 och 2005/06:MJ351 yrkande 21.

Reservation 29 (mp)