Hyresrätt och bostadsrätt m.m.

BoUs betänkande 2005/06:BoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Hyresvärdarnas krav på bostadssökande ska kartläggas (BoU6)

Riksdagen uppmanar regeringen att kartlägga vilka krav och villkor hyresvärdarna ställer på dem som söker bostad. Riksdagen anser att det är viktigt att klarlägga de hinder många bostadssökande möter på hyresmarknaden. Det är förbjudet i lag för hyresvärdar att diskriminera bostadssökande utifrån etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Till grund för förslaget om kartläggningen ligger en motion från Vänsterpartiet. Riksdagen sade också nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt från den allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande med anledning av ett motionsförslag om en kartläggning av villkoren för att få hyra en bostad. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Hyresvärdarnas krav på bostadssökande ska kartläggas (BoU6)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att kartlägga vilka krav och villkor hyresvärdarna ställer på dem som söker bostad. Utskottet anser att det är viktigt att klarlägga de hinder många bostadssökande möter på hyresmarknaden. Det är förbjudet i lag för hyresvärdar att diskriminera bostadssökande utifrån etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Till grund för förslaget om kartläggningen ligger en motion från Vänsterpartiet. Bostadsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt från den allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.