Hyresrätt och bostadsrätt m.m.

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2008

Beslut

Nej till motioner om hyresrätt och bostadsrätt (CU19)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt, ombildning och ägarlägenheter. När det gäller frågor om hyressättning är skälet att regeringen arbetar med ett förslag från Utredningen om allmännyttans villkor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om hyresrätt och bostadsrätt (CU19)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt, ombildning och ägarlägenheter. När det gäller frågor om hyressättning är skälet att regeringen arbetar med ett förslag från Utredningen om allmännyttans villkor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.